"Twój tytuł"

Magdalena Matuszewska-Bryłka

Adres strony internetowej:

XVII NSG 2019

14 sierpnia 2019 r. po raz siedemnasty serdecznie zapraszam Was na Noc Spadających Gwiazd do Zamorza. Coroczne  przyglądanie się   deszczowi meteorytów rozpoczniemy rozpaleniem ogniska około godz. 20.00, ale wcześniej trzeba przynieść chrust, przygotować kije do kiełbasek... , tak więc czekam na Was na plaży od 19.00.

Pamiętajcie o latarkach, karimatach, śpiworach (namiotach?), bluzach, instrumentach muzycznych, śpiewnikach, kiełbaskach, chlebku, smakołykach wszelakich - do wspólnego użytku;) - ciekawe czy i w tym roku zakosztujemy tradycyjnego wieloowocowego placka drożdżowego Maksa :) ?

Zapraszamy Uczniów, Absolwentów i Przyjaciół pniewskiego LO. Dobrze by było, gdybyście, w miarę możliwości, wzięli ze sobą i drewno na ognisko ;)
Do zobaczenia!
pprof
 

Oglądając się za siebie - Noce Spadających Gwiazd wyglądały tak: w roku ubiegłym
dwa lata temu;
wcześniej: kliknij:)
a wcześniej - tak: kliknij tutaj :)
albo tak:)

Czytaj więcej...

Konkurs literacko-plastyczny

Regulamin konkursu literacko-plastycznego (III edycja) Sztuka – Kapelusz i Literatura”

§1
Postanowienia wstępne
Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu „Sztuka – Kapelusz i Literatura”, zwanego dalej Konkursem. 
Organizatorem Konkursu jest Szamotulski Ośrodek Kultury z siedzibą w Szamotułach, ul. Dworcowa 43, zwany dalej Organizatorem.
Koordynatorami Konkursu prowadzącymi organizacyjną obsługę Konkursu są:
1) Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Szamotułach,ul. Staszica 4,
2) Kino „Halszka” w Szamotułach, ul. Dworcowa 7,
zwane dalej Koordynatorami. Partnerem Konkursu jest biblioteka Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach, ul. Mickiewicza 4,
zwana dalej Partnerem.
Konkurs jest kontynuacją konkursu Sztuka – Krzesło i Literatura i konkursu Sztuka – Parasol i Literatura.
6. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora,Koordynatorów i Partnera. 
§2  
Cele konkursu   
1. Propagowanie czytelnictwa poprzez poezję i plastykę.
Zwrócenie uwagi na wartości czytelnicze literatury na każdym etapie życia człowieka.
Kształtowanie postaw kreatywnych, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości twórczej poprzez nadawanie przedmiotom nowej formy artystycznej.   
§3   
Zasady udziału w Konkursie
1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wychowanków świetlic socjoterapeutycznych oraz dorosłych.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawienie na dowolnym kapeluszu treść lub tytuł wybranego przez siebie wiersza, nadając mu symbolicznej formy artystycznej (przygotowują takie rozwiązania, aby kapelusz można było zawiesić).
3. Praca może być wykonana indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3 osoby w zespole).
4. Zgłoszenia udziału w konkursie dzieci przedszkolnych oraz uczniów dokonują nauczyciele,
wychowanków świetlic socjoterapeutycznych wychowawcy dorośli zgłaszają się indywidualnie.
5. Prace konkursowe wraz z Kartą zgłoszeniową do Konkursu (Załącznik nr 1 doRegulaminu)
i Oświadczeniem uczestnika/opiekuna (Załącznik nr 2 do Regulaminu) należy złożyć do 24 maja 2019 r. osobiście w Szamotulskim
Ośrodku Kultury, ul Dworcowa 43 (sekretariat
czynny w godzinach: 8.00 –16.00) lub w Kinie „Halszka”, ul. Dworcowa 7 (od piątku do wtorku w godzinach: 16.00-20.00).
6.
Do pracy konkursowej należy dołączyć opis:
A) Imię i nazwisko autora lub autorów pracy (klasa / grupa, nazwa szkoły, przedszkola lub świetlicy, imię i nazwisko nauczyciela lub wychowawcy).
B) Autora i tytuł wiersza, który stanowił inspirację do pracy twórczej.

Czytaj więcej...

A od poniedziałku....

EGZAMIN USTNY

Grzecznie się przywitaj, pokaż dowód osobisty egzaminatorowi, wylosuj karteczkę z numerem zadania, odbierz wylosowany arkusz, zabierz kartkę do notatek i usiądź przy stoliku, by w czasie 15 minut przygotować się do odpowiedzi.
1. Przeczytaj uważnie temat i sformułuj krótkie wprowadzenie na temat słowa-klucza ( może wyjaśnij to pojecie?);
2. Skup się na występującym często w pytaniu określeniu: "W JAKI SPOSÓB" lub "JAK?" - trzeba je uwzględnić przy formułowaniu tezy
a) "w jaki sposób" tzn. - skup się na użytych przez autorów środkach, np.: stylistycznych, symbolu, kontraście, wyrażonych na obrazie gestach, użytych kolorach, odpowiedniej kompozycji (w literaturze także), zastosowanej technice (np. ekspresjonizm, impresjonizm, kubizm, surrealizm...), wykorzystanej poetyce (realistycznej, naturalistycznej, surrealistycznej...),...
b) "jak" tzn. - w jakim ujęciu? np. dobrze lub źle/ pozytywnie i negatywnie/ realistycznie i surrealistycznie...
3. Postaw tezę/ hipotezę !!!!!!!!! musi się ona wiązać z tematem, z niego wypływać ( uwzględnić trzeba ewentualne słowo ROZWAŻ - więcej w uwagach do matury pisemnej)
3. Omawiając temat - i w zgodzie z nim -omów załączony tekst kultury.
Cytuj, mów co zrobił w nim autor i jaki to ma związek z tematem - tezą
4. Przywołaj wymagane przykłady utworów, tekstów kultury (w tematach językowych może to być np. blog, wlog, reklama, przemówienia w kampanii wyborczej, "Wiadomości", ...), własnych doświadczeń komunikacyjnych ( słyszałam ostatnio..., moja babcie mówi..., jadąc autobusem byłam świadkiem sceny, w której..., ...)
5. Koniecznie podsumuj i odnieś się po raz ostatni do tezy potwierdzając ją lub odpowiadając na pytanie postawione w hipotezie.
6. Podejmij rozmowę z egzaminatorem. Odpowiadaj na pytania szeroko, wyczerpująco ( kiedy trzeba - broń swego zdania), odnosząc się do konkretnych tekstów, konkretnych przykładów i do tego - poprawnym językiem i jednorodnym stylem (żadnych wtrętów z języka mówionego, potocznego czy innych niż ogólnopolski stylów!!!!). Mów starannie, nie mamrocz ;)

Powodzenia,
pprof

 

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS