Historia

Projekt: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

Projekt: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919   

Przypominam wszystkim zainteresowanym, że w związku z ważnymi dla Polaków rocznicami i my przystąpiliśmy do realizacji różnych zadań m.in.
Klasy pierwsze w LO będą opracowywać broszurki na temat Powstania Wielkopolskiego
Wszyscy uczniowie szkoły mogą wziąć udział w konkursie plastycznym na plakat upamiętniający rocznicę wybuchu powstania
Dodatkowo ogłaszamy konkurs na plakat upamiętniający setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczymy się śpiewać
Marsyliankę Wielkopolską. Przypomnijcie sobie też pieśni i piosenki związane z walką o niepodległość, których uczyliście się wcześniej.
Przygotujemy wieczornicę "Pieśń i poezja w walce o niepodległość" - do nauczycieli polonistów mogą się zgłaszać uczniowie lubiący recytować i śpiewać. Szukamy pamiątek po naszych przodkach i przygotujemy wystawę "Nasi przodkowie - walczyli i budowali..."
Klasy, które jeszcze nie wykonały tego zadania, odwiedzą Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu lub podobne w Lusowie.
Możecie opracować mapki związane z Powstaniem Wielkopolskim w Pniewach i w regionie, przygotować albumy fotografii ...

Zadań jest sporo dlatego liczymy na Wasze zainteresowanie, zapał i kreatywność. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Włączmy się wszyscy do tych działań.
To będzie nasz wkład w obchody ważnych dla naszej Ojczyzny rocznic. 

Zespół nauczycieli humanistów.

Dodatkowe informacje i regulaminy konkursów znajdują się w rozwinięciu artykułu.

 

 

 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego:

"Plakat upamiętniający setną rocznicę odzyskania niepodległości "

1. ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.

 2. CELE:

Poszerzenie wiedzy nt. historii ojczystej

Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez upamiętnienie ważnego dla Polaków wydarzenia historycznego

Aktywizowanie uczniów uzdolnionych plastycznie

3. TERMIN KONKURSU:

od 10 września do 19 października 2018r.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

W ramach konkursu mogą zostać wykonane plakaty w dowolnej technice (np. rysunki, collage, prace graficzne, prace malarskie) w formacie A3, na kartkach bloku technicznego .

Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie.

Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: imię i nazwisko autora, klasa

Gotowe prace należy przekazać w podanym terminie: p. A. Rysickiej ( uczniowie klas technikum

i klas zawodowych) oraz p. M. Skrzypczak - Przybysz (uczniowie klas liceum)

Organizatorzy wybiorą jury , które oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:

-indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,

- oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,

- spełnienie warunków konkursowych

Termin podsumowania konkursu - początek listopada 2018r.

Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce. Uroczyste ogłoszenie wyników

i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2018 r.

Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

5. INFORMACJE KOŃCOWE

Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz wykorzystanie prac przez organizatora.

Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

***

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego:

"Plakat upamiętniający setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego"

1. ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.

 2. CELE:

Poszerzenie wiedzy nt. Powstania Wielkopolskiego

Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez upamiętnienie ważnego dla Polaków wydarzenia historycznego

Aktywizowanie uczniów uzdolnionych plastycznie

3. TERMIN KONKURSU: od 01 marca do 30 listopada 2018 r.

Od 10 września do 30 listopada 2018r. - dla tegorocznych klas pierwszych

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

W ramach konkursu mogą zostać wykonane plakaty w dowolnej technice (np. rysunki, collage, prace graficzne, prace malarskie) w formacie A3, na kartkach bloku technicznego .

Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie.

Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: imię i nazwisko autora, klasa

Gotowe prace należy przekazać w podanym terminie: p. A. Rysickiej ( uczniowie klas technikum

i klas zawodowych) oraz p. M. Skrzypczak - Przybysz (uczniowie klas liceum)

Organizatorzy wybiorą jury , które oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:

-indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,

- oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,

- spełnienie warunków konkursowych

Termin podsumowania konkursu - początek grudnia 2018r.

Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2019 r. , na apelu podsumowującym realizację projektu: "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919"

Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

5. INFORMACJE KOŃCOWE

Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz wykorzystanie prac przez organizatora.

Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
***

Regulamin konkursu na broszurkę

dotyczącą Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

 

1. ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.

 2. CELE:

Upamiętnienie setnej rocznicy zwycięstwa Wielkopolan w walce o niepodległość

Upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Rozbudzanie zainteresowania historią regionu w okresie Powstania.

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży.

Stwarzanie uczniom możliwości samodzielnej pracy, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej .

3. TERMIN KONKURSU: od 01 marca do 18 maja 2018 r.

od 10 września do 30 listopada 2018r. - dla przyszłorocznych klas pierwszych

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Prace konkursowe przygotowywane są przez zespoły uczniowskie z klas pierwszych.

W każdej klasie może powstać kilka zespołów, liczących od 4 do 5 uczniów.

W ramach konkursu zostaną wykonane broszurki informacyjne dotyczące różnych zagadnień związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919.

Broszurki wykonane mają być z kartek A4, złożonych na pół (do formatu A5). Objętość broszurki nie może przekraczać dwóch kartek A4

Każda praca na ostatniej stronie u dołu musi zawierać czytelne dane: imiona i nazwiska autorów, klasę

Gotowe prace (dwa egzemplarze papierowe broszurki oraz wersja elektroniczna w postaci pliku PDF) należy przekazać w podanym terminie: p. Małgorzacie Skrzypczak - Przybysz. ( szkoły przy ul. Wolności - p. A. Rysickiej i p. W. Zuzkowi)

Organizatorzy wybiorą jury , które oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:

- poprawność merytoryczna i językowa

- przejrzysta i ciekawa kompozycja

- oryginalność prezentowanego materiału

- bogactwo środków wyrazu (poza treścią - fotografie, elementy graficzne itp)

-umiejętność doboru treści i środków wyrazu do tematu

- spełnienie warunków konkursowych

Termin podsumowania konkursu - początek grudnia 2018r.

Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2019 r. , na apelu podsumowującym realizację projektu: "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919"

Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

5. INFORMACJE KOŃCOWE

Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz wykorzystanie prac przez organizatora.

Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
***

WYSTAWA PAMIĄTEK

Zwracam się do Was z gorącą prośbą o włączenie się w przygotowanie w  tym roku szkolnym wystawy pt. "Nasi przodkowie - walczyli i budowali..."  . Wystawa musi być gotowa do połowy października.  To będzie nasz wkład w obchody ważnej dla naszej Ojczyzny rocznicy. 

Proszę poszukać informacji o Waszych pradziadkach i prababciach.  Jeśli walczyli - w I w. św. , w powstaniu wielkopolskim lub powstaniach śląskich, w wojnie polsko - bolszewickiej -  potrzebne będą informacje gdzie?, kiedy?, kopie dokumentów różnych potwierdzających ten fakt, fotografie (kopie) .
 Potrzebne są także informacje o ich działalności w wolnej Polsce (1918-1939) - czym się zajmowali?, może działali na niwie politycznej, społecznej czy kulturalnej? Wszystko - co może pokazać, że budowali Niepodległą Polskę - jest ważne.
 Pochwalcie się swoimi przodkami. To powód do dumy! 
A byłoby jeszcze wspanialej gdybyście poszperali i znaleźli jakieś pamiątki z dwudziestolecia międzywojennego - mogą być różne fotografie, ale także rzeczy przedmioty, banknoty itp. 
To, co znajdziecie proszę zgłaszać do mnie  lub do uczących Was nauczycieli historii czy historii i społeczeństwa - do końca września 2018r.
Bardzo na Was liczymy i wierzymy, że jak zwykle -  nie zawiedziecie!

Małgorzata Skrzypczak - Przybysz
***

Marsylianka Wielkopolska ( sł. S. Rybka, muzyka: F. Nowowiejski)

 

Hasło dziś rozbrzmiewa, 
Hej za broń powstańcy! 
Prusak zdzierać chce sztandary, 
Padają ofiary, 
Hej za broń!

Łańcuch bohaterów 
Z piersi murowany, 
Broni grodu Przemysława, 
Cześć powstańcom, sława, 
Hej za broń!

Sieką wkoło kule, 
Łamią się bagnety, 
Hej na barykady druhy, 
Marsz powstańcy-zuchy, 
Hej za broń!

Niemca ogień praży, 
Pękają granaty, 
Wielkopolski los się waży, 
Więc wszyscy na straży, 
Hej za broń!

Krwawy bój się toczy, 
Już się wróg poddaje, 
Wielkopolska ze swych mroczy 
Wolna zmartwychwstaje, 
Hej za broń!

Dzielni Poznańczanie 
Pokazali światu, 
Jak Prusaka się wypędza, 
Prosto do Heimatu, 
Hej za broń!

 

Link do strony , gdzie znajdziecie melodię https://www.youtube.com/watch?v=p9PHSDXdNVY

 

 

 

 

 

 

Ostatnio zmienianypiątek, 14 wrzesień 2018 21:43