Historia

Konkursy - projekt "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 "

Zachęcam do udziału w kolejnych przedsięwzięciach wchodzących w skład szkolnego projektu "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 ".

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego 
„Plakat upamiętniający setną  rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego”

ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.  
CELE: 
Poszerzenie wiedzy nt. Powstania Wielkopolskiego
Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez upamiętnienie ważnego dla Polaków  wydarzenia historycznego
Aktywizowanie uczniów uzdolnionych plastycznie
TERMIN KONKURSU:
od 01 marca do 18 maja 2018 r.; od 04 września do 30 listopada 2018r. – dla przyszłorocznych klas pierwszych 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. W ramach konkursu mogą zostać wykonane plakaty  w dowolnej technice (np. rysunki, collage, prace graficzne, prace malarskie) w   formacie A3, na kartkach bloku technicznego .
 2. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie.
 3. Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: imię i nazwisko autora, klasa
 4. Gotowe prace należy przekazać w podanym terminie: p. A. Rysickiej ( uczniowie klas technikum i klas zawodowych) oraz p. M. Skrzypczak – Przybysz (uczniowie klas liceum)
 5. Organizatorzy wybiorą  jury , które   oceniać  będzie prace    wg następujących kryteriów:
  • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
  • oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
  • spełnienie warunków konkursowych
 • Termin podsumowania konkursu – początek grudnia 2018r.
 • Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce i wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  w styczniu 2019 r., na apelu podsumowującym realizację  projektu:  „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”
 • Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej.
   
  INFORMACJE KOŃCOWE 
 • Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz wykorzystanie  prac przez organizatora.
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Jak zrobić plakat dowiesz się z rozwinięcia artykułu :)

REGULAMIN KONKURSU NA BROSZURKĘ DOTYCZĄCĄ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

1. ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.
2. CELE:
 Upamiętnienie setnej rocznicy zwycięstwa Wielkopolan w walce o niepodległość
 Upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
 Rozbudzanie zainteresowania historią regionu w okresie Powstania.
 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży.
 Stwarzanie uczniom możliwości samodzielnej pracy, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej .
3. TERMIN KONKURSU: od 01 marca do 18 maja 2018 r.
od 04 września do 30 listopada 2018r. - dla przyszłorocznych klas pierwszych
4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 Prace konkursowe przygotowywane są przez zespoły uczniowskie z poszczególnych klas.
 W każdej klasie może powstać kilka zespołów, liczących od 4 do 5 uczniów.
 W ramach konkursu zostaną wykonane broszurki informacyjne dotyczące różnych zagadnień
związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919.
 Broszurki wykonane mają być z kartek A4, złożonych na pół (do formatu A5). Objętość broszurki
nie może przekraczać dwóch kartek A4
 Każda praca na ostatniej stronie u dołu musi zawierać czytelne dane: imiona i nazwiska autorów,
klasę
 Gotowe prace (dwa egzemplarze papierowe broszurki oraz wersja elektroniczna w postaci pliku
PDF) należy przekazać w podanym terminie: p. Małgorzacie Skrzypczak - Przybysz
 Organizatorzy wybiorą jury , które oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:
- poprawność merytoryczna i językowa
- przejrzysta i ciekawa kompozycja
- oryginalność prezentowanego materiału
- bogactwo środków wyrazu (poza treścią - fotografie, elementy graficzne itp)
-umiejętność doboru treści i środków wyrazu do tematu
- spełnienie warunków konkursowych
 Termin podsumowania konkursu - początek grudnia 2018r.
 Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2019 r. , na apelu podsumowującym realizację projektu:
"Powstanie Wielkopolskie 1918-1919"
 Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

5. INFORMACJE KOŃCOWE
 Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz
wykorzystanie prac przez organizatora.
 Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Jak zrobić plakat? (za: https://tipy.interia.pl/artykul_3055,jak-zrobic-plakat.html)
Stworzenie atrakcyjnego i skutecznego plakatu jest możliwe jeśli weźmiesz pod uwagę kilka wskazówek. Pamiętaj, że Twoim celem jest przyciągnięcie uwagi widza i zachęcenie go do tego, by podszedł bliżej i zapoznał się z informacjami zawartymi na plakacie. Żeby ten cel osiągnąć możesz wykorzystać kolory i grafikę.
1. Spisz informacje, które koniecznie muszą znaleźć się na plakacie np. nazwa wydarzenia, data, nazwiska, miejsca...
2. Zdecyduj się na elementy graficzne - najlepiej jeden duży i ewentualnie kilka mniejszych. Jeden duży element przyciąga uwagę do centralnego punktu całego plakatu. Możliwości do wybrania jest wiele: czarno-biały rysunek, zdjęcie, diagram, wycinek z gazety ...
3. Wybierz taki kolor tła plakatu, który współgra zarówno z jego tematem, jak i z grafiką.
4. Umieść grafikę w widocznym, ale i ciekawym miejscu. Spróbuj np. pochylić element graficzny lub przesunąć go w lewo. Można narysować dookoła grafiki czarną obwódkę, która jeszcze bardziej ją uwypukli.
5. Ołówkiem narysuj od linijki cienką linię w miejscu, w którym chcesz umieścić tytuł plakatu. Na przykład, możesz zechcieć przechylić tytuł pod tym samym kątem, co wcześniej grafikę. Gdy narysujesz już linię pomocniczą, delikatnie naszkicuj litery lub użyj w tym celu szablonu.
6. Litery pomaluj kolorem dopełniającym do koloru tła. Napis będzie bardziej wyrazisty, jeśli wokół każdej z liter zrobisz czarną obwódkę. Jeśli tło plakatu jest bardzo ciemne, rozważ wycięcie i naklejenie na plakat liter z jasnego papieru.
7. Znajdź unikalny sposób umieszczenia na plakacie informacji, które przygotowałeś w pierwszym punkcie
8. Rozważ zabezpieczenie pracy fiksatywą. Praca musi być starannie wykonana.
Fiksatywa - bezbarwny utrwalacz do ochrony i zabezpieczania prac wykonanych pastelami suchymi, sepią, węglem, ołówkiem oraz innymi technikami suchymi podatnymi na rozcieranie. Po rozpyleniu wysycha szybko, nie powodując zmiany koloru rysunku oraz zażółceń powierzchni papieru.
9. To Ty jesteś twórcą plakatu, możesz realizować swoje pomysły tak jak zechcesz!

Ostatnio zmienianywtorek, 27 luty 2018 19:36