Historia

Historia

Historia (34)

Historia Powstania Wielkopolskiego na żywo

Dnia 7 marca 2018 roku klasa III B z Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej  miała ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z Panią Anną Mądrą wnuczką Pana Stanisława Niegolewskiego  –  uczestnika Powstania Wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się w bibliotece  szkolnej  przy ul. Wolności . Pani  Ania opowiedziała o swoim dziadku jako o człowieku, dla  którego najważniejszymi wartościami w życiu były: Bóg, honor, Ojczyzna i drugi człowiek. Młodzież miała okazję usłyszeć  z ust wnuczki Powstańca, że jest dumna z tego, że jest Polką, że  ma zamiar dalej poznawać  naszą przeszłość i opowiadać o odwadze i patriotyzmie przodków. To właśnie gdyby 27 grudnia 1918 roku  nasi rodacy nie chwycili za broń, nie wiadomo jaki byłby kształt granic państwa polskiego. Pamięć o tamtych odważnych Polakach wciąż żyje w nas i stanowi o naszej tożsamości. Uczniowie III klasy liceum służb mundurowych z dużym zaangażowaniem włączali się do rozmowy, pytali o wspomnienia, o to jak od tzw. kuchni wyglądało powstanie, jak przygotowywano się do walki itp. Na koniec Pani Mądra udzieliła kilku życiowych  porad młodzieży wkraczającej w dorosłe życie, zwracając ich uwagę na to, aby byli  naturalni, byli sobą i dostrzegali wokół  siebie innych ludzi.

Alina Rysicka

Czytaj więcej...

Konkursy - projekt "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 "

Zachęcam do udziału w kolejnych przedsięwzięciach wchodzących w skład szkolnego projektu "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 ".

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego 
„Plakat upamiętniający setną  rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego”

ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.  
CELE: 
Poszerzenie wiedzy nt. Powstania Wielkopolskiego
Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez upamiętnienie ważnego dla Polaków  wydarzenia historycznego
Aktywizowanie uczniów uzdolnionych plastycznie
TERMIN KONKURSU:
od 01 marca do 18 maja 2018 r.; od 04 września do 30 listopada 2018r. – dla przyszłorocznych klas pierwszych 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. W ramach konkursu mogą zostać wykonane plakaty  w dowolnej technice (np. rysunki, collage, prace graficzne, prace malarskie) w   formacie A3, na kartkach bloku technicznego .
 2. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie.
 3. Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: imię i nazwisko autora, klasa
 4. Gotowe prace należy przekazać w podanym terminie: p. A. Rysickiej ( uczniowie klas technikum i klas zawodowych) oraz p. M. Skrzypczak – Przybysz (uczniowie klas liceum)
 5. Organizatorzy wybiorą  jury , które   oceniać  będzie prace    wg następujących kryteriów:
  • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
  • oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
  • spełnienie warunków konkursowych
 • Termin podsumowania konkursu – początek grudnia 2018r.
 • Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce i wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  w styczniu 2019 r., na apelu podsumowującym realizację  projektu:  „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”
 • Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej.
   
  INFORMACJE KOŃCOWE 
 • Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz wykorzystanie  prac przez organizatora.
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Jak zrobić plakat dowiesz się z rozwinięcia artykułu :)

REGULAMIN KONKURSU NA BROSZURKĘ DOTYCZĄCĄ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

1. ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.
2. CELE:
 Upamiętnienie setnej rocznicy zwycięstwa Wielkopolan w walce o niepodległość
 Upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
 Rozbudzanie zainteresowania historią regionu w okresie Powstania.
 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży.
 Stwarzanie uczniom możliwości samodzielnej pracy, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej .
3. TERMIN KONKURSU: od 01 marca do 18 maja 2018 r.
od 04 września do 30 listopada 2018r. - dla przyszłorocznych klas pierwszych
4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 Prace konkursowe przygotowywane są przez zespoły uczniowskie z poszczególnych klas.
 W każdej klasie może powstać kilka zespołów, liczących od 4 do 5 uczniów.
 W ramach konkursu zostaną wykonane broszurki informacyjne dotyczące różnych zagadnień
związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919.
 Broszurki wykonane mają być z kartek A4, złożonych na pół (do formatu A5). Objętość broszurki
nie może przekraczać dwóch kartek A4
 Każda praca na ostatniej stronie u dołu musi zawierać czytelne dane: imiona i nazwiska autorów,
klasę
 Gotowe prace (dwa egzemplarze papierowe broszurki oraz wersja elektroniczna w postaci pliku
PDF) należy przekazać w podanym terminie: p. Małgorzacie Skrzypczak - Przybysz
 Organizatorzy wybiorą jury , które oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:
- poprawność merytoryczna i językowa
- przejrzysta i ciekawa kompozycja
- oryginalność prezentowanego materiału
- bogactwo środków wyrazu (poza treścią - fotografie, elementy graficzne itp)
-umiejętność doboru treści i środków wyrazu do tematu
- spełnienie warunków konkursowych
 Termin podsumowania konkursu - początek grudnia 2018r.
 Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2019 r. , na apelu podsumowującym realizację projektu:
"Powstanie Wielkopolskie 1918-1919"
 Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

5. INFORMACJE KOŃCOWE
 Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz
wykorzystanie prac przez organizatora.
 Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Czytaj więcej...

PROJEKT EDUKACYJNY: POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918 - 1919

Cel ogólny:

przekazanie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego oraz ukazanie wkładu wielkopolskiego społeczeństwa w proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę.
Cele szczegółowe:

- Upamiętnienie setnej rocznicy zwycięstwa Wielkopolan w walce o niepodległość
- Upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
- Rozbudzanie zainteresowania historią regionu i swojej rodziny w okresie Powstania.
- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży.
- Stwarzanie uczniom możliwości samodzielnej pracy, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej .
- Rozwijanie współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami, rodzicami i przedstawicielami lokalnych instytucji i samorządów.

Adresat:

uczniowie wszystkich klas LO w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

Termin realizacji:

styczeń 2018 - luty 2019

Sposób realizacji (metody pracy):

praca w grupach, praca indywidualna, wywiady, spotkania, wycieczki, konkursy, przedstawienia.

Forma prezentacji:

np. broszura "Powstanie w pigułce", gazetki w salach lekcyjnych , plakaty, albumy, wystawa

Koordynator projektu w LO: M. Skrzypczak - Przybysz

HARMONOGRAM PLANOWANYCH W PROJEKCIE DZIAŁAŃ

Czytaj więcej...

Apel w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego


19 stycznia 2018r. w auli odbył się uroczysty apel z okazji 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Uczniowie klasy Ic pod opieką wychowawczyni, pani prof. M. Skrzypczak - Przybysz przygotowali montaż słowno-wizualno-muzyczny przypominający to, co działo się prawie 100 lat temu.
Po części artystyczne pani profesor przybliżyła wszystkim ogólny zarys rocznego szkolnego projektu poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu. Włączyć się będą mogli wszyscy - i to w różny sposób...Fot. Asia Czapczyk

Czytaj więcej...

Projekt "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919", zadanie 1. wykonane.

JEDNO ZADANIE WYKONANE!

Chciałabym serdecznie podziękować Wam za realizację pierwszego zadania z naszego projektu: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919.

Prawie wszystkie klasy (poza 3b - a wolna sala była!) ozdobiły swoje sale lekcyjne gazetkami ściennymi, upamiętniającymi 99. rocznicę wybuchu Powstania.
To świetna okazja, aby przypomnieć sobie najważniejsze fakty dotyczące tego wydarzenia. Musimy pamiętać o walce, jaką toczyli nasi przodkowie, walce o wolność .
To często byli Wasi pradziadkowie.

Jeśli Wy nie będziecie o nich pamiętać, to kto?

Zrobiłam zdjęcia gazetek - obejrzyjcie, pomyślcie. W grudniu jeszcze raz powtórzymy to zadanie. Wówczas - w ramach konkursu - wybierzemy trzy najlepsze.

Niebawem zamieścimy na stronie szkolnej harmonogram planowanych działań w ramach wspomnianego projektu. Zadania będą podsumowane pod koniec roku i w styczniu 2019. Nie czekajcie jednak z ich realizacją. Klasy trzecie mają wprawdzie inne priorytety - maturę, ale klasy pierwsze i drugie, a od września przyszłoroczne klasy pierwsze, mogą działać!

Już teraz można się włączyć. Będziemy przygotowywać broszurki na temat Powstania Wielkopolskiego, plakaty upamiętniające setną rocznicę wybuchu Powstania. Weźmiemy udział w konkursach historycznych. Wszyscy nauczymy się Marsylianki Wielkopolskiej. Będziemy śpiewać też inne pieśni związane z walką o niepodległość, recytować wiersze, fotografować, rysować mapki , zwiedzać muzea poświęcone Powstaniu... Każdy znajdzie coś dla siebie!

Informacje będą ukazywać się na stronie szkoły. Czytajcie i pytajcie. Liczę na Waszą aktywność, zapał i pomysły.

Małgorzata Skrzypczak - Przybysz

 

Czytaj więcej...

Nikt im iść nie kazał...

Powstanie Wielkopolskie  w naszej pamięci.

„ Nikt  im iść nie kazał, poszli, bo tak chcieli, 
Bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk,
Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli,
Że idą walczyć, spłacać swej Ojczyźnie dług.”

Taki napis widnieje na powstańczej, zbiorowej mogile w Ostrzeszowie. 
Powstanie Wielkopolskie lat 1918-1919 było czynem zbrojnym, który zadecydował o narodowym losie Poznańskiego , ale nie tylko… Powstanie to wyśnione w zadumach pracowitych Wielkopolan, okupione krwią  wielu uczestników , w tym Ratajczaków, Andrzejewskich…, zakrzepłą    na środku poznańskiej ulicy- w mroźny grudniowy dzień poświąteczny. Witane kokardką narodową na płaszczu ochotnika – powstańca oraz papierową chorągiewką w zaciśniętej piąstce  kilku tysięcy dzieci, które maszerowały przed poznańskim Bazarem – owego historycznego dnia  27 Grudnia 1918 roku . 
Ma powstanie swoich historyków i pisarzy, poetów i malarzy. Posiada także dokumentalistów – reporterów. Nie mieli oni kamer filmowych, bo takie były czasy. Musiały wystarczyć odręczne szkice i fotografia. Do takich Powstańców należał Leon Prauziński – malarz, żołnierz oddziału Stanisława Nogaja. Szkicuje on na żywo sceny walk powstańczych. Roman Wilkanowicz – jako jedyny poza kilkoma anonimowymi twórcami podejmuje w poezji temat Powstania Wielkopolskiego. Jeszcze przed jego wybuchem pisze: …
” Za dzień jeden, za moment, za chwilę,
coś się stanie, coś się w gruzy zwali, 
może się ziemia żarem rozpali
może słońce rozpali się w pyle.”

Gdyby szukać słów oddających sens wyrzeczeń  złożonych przez powstańców, to koniecznie trzeba sięgnąć do jego poezji „ Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej, Tobie Polsko tych serc naszych bicie… „

Nie zapomniała Ojczyzna o swoich wiernych synach- żołnierzach powstania. Uczciła pamięć o nich tablicami pamiątkowymi, obeliskami i pomnikami, nadała Powstańcom stopnie oficerskie, uhonorowała wysokimi odznaczeniami. Na wielkopolskiej ziemi nie ma miasta, którego ulice nie nosiłyby nazwisk Powstańców. W naszym mieście również są takie miejsca – ulica Powstańców Wielkopolskich, szkoła ich imienia, pomnik …..
W 1957 roku ustanowiono Wielkopolski Krzyż Powstańczy, który wręczano wszystkim uczestnikom  Powstania Wielkopolskiego. Sukces Powstańców Wielkopolskich natchnął otuchą i zachęcił do walki polskich działaczy niepodległościowych na Górnym Śląsku.                                                           

Czytaj więcej...

Konkurs Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania p.t. "Poznań i Wielkopolska u progu niepodległości"

Zapraszam do udziału w tegorocznym konkursie Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania  p.t. "Poznań i Wielkopolska u progu niepodległości"  
Co trzeba zrobić?

 • Najpierw szukamy, zbieramy  informacje  o tym jak przebiegało odzyskiwanie wolności  po I w. św. w naszym regionie. Szukamy informacji o Powstaniu Wielkopolskim i o udziale armii wielkopolskiej w walkach o granice II RP. A może Wasi pradziadkowie  uczestniczyli w tych walkach? Może macie jakieś pamiątki z tym związane? To też warto opisać.
 • Później zastanawiamy się nad koncepcją pracy. Może być to praca pisemna, album z opisem, mapa szlaku turystycznego z opisem lub inna forma.
 • Pracę trzeba wykonać do końca marca ale zaczynamy działać już teraz.(!)
 • Autor może być tylko jeden.
 • 5 prac wysyłam do Poznania i czekamy na wynik. (Jeśli prac będzie więcej zrobimy etap szkolny , aby wybrać te najciekawsze.)

Bierzemy w tych konkursach udział już ponad 20 lat i przywozimy nagrody. Mam nadzieję, ze będzie tak i w tym roku szkolnym. 
Zdobycie  nagrody I stopnia to możliwość podniesienia oceny końcowej z historii (pozytywnej) o jedną wyżej! Poza tym oczywiście ocena cząstkowa za konkurs (waga 3). 
Każdy kto jest trochę szperaczem, dziennikarzem i historykiem  - ma szansę na sukces!
Odpowiem na pytania i poprowadzę .  Liczę na ciekawe pomysły.
Czekam na zgłoszenia udziału do 20 grudnia (osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny)

Małgorzata Skrzypczak - Przybysz

Czytaj więcej...

Ic też wyjecHała ;)

28 listopada wybraliśmy się na całodzienną wycieczkę do Poznania z małym przystankiem w Lusowie.
Pierwszym naszym celem było odwiedzenie Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie.

Zostaliśmy przyjęci bardzo miło i w towarzystwie pana, który nas oprowadzał, przenieśliśmy się do lat 20 XX wieku, była to miła zmiana. 
Po zakończeniu opowieści o odległych czasach, przyglądaliśmy się dosłownie wszystkim eksponatom, które znaleźliśmy, a były to stare pisma wydawane w tamtych czasach, ordery Powstańców, stare dokumenty, odznaczenia, zdjęcia i wiele innych.
Muzeum miało kilka pomieszczeń, udaliśmy się więc na górę, gdzie mogliśmy usłyszeć o mundurach Wielkopolskij armii, broniach, jakie używali i zobaczyliśmy je na własne oczy. Ostatnie pomieszczenie było całkowicie oddane Generałowi Dowborowi Muśnickiemu, jego historii i pamiątkach rodzinnych, swoją drogą pałac, w którym kiedyś zamieszkiwał, nadal znajduję się w Lusowie, a rodzina Generała spoczywa na cmentarzu na przeciw samego muzeum.
Po ciekawej wizycie w muzeum ruszyliśmy do centrum Poznania. Uwaga, dokąd? Do Escape Room'u - Key To Be Free. Mieliśmy do wyboru cztery pokoje ; Walkiria, Skarby Majów, Podwodny świat i Excalibur.

Z perspektywy pokoju Walkiria...

Czytaj więcej...

Finał konkursu o Patronce Szkoły

W tegorocznej,  25. edycji  konkursu wzięło udział 77 uczniów klas pierwszych LO oraz reprezentacje klas pierwszych technikum w liczbie 14 osób. 
Z tej grupy, po eliminacjach pisemnych, wyłoniono  tych, którzy o Patronce wiedzieli najwięcej. 
W poniedziałek 6 listopada, w auli LO odbył się etap finałowy. 
Do walki o trzy pierwsze miejsca stanęło ośmioro  finalistów: Weronika Hoły z 1c LO, Vanessa Więcławska z 1 a LO, Mateusz Kwiatkowski z 1 b LO, Zuzanna Antkowiak z kl. 1 a LO, Marta Przybylska z kl. 1 b LO, Bartosz Puchała z kl. 1 b LO, Mateusz Włodarczak z kl. 1 b LO oraz Zuzanna Jabłońska z kl. 1 c LO.


 Bardzo aktywnie kibicowali im koledzy i koleżanki z klas pierwszych.
 W jury konkursu zasiedli: p. Dyrektor Izabela Ratajczak, p. Katarzyna Szczepaniak, p. Bogumiła Hładki (laureatka 13. edycji) oraz  zwyciężczyni  24. edycji konkursu: Olga Krzyczkowska z klasy 2a LO.
Uczestnicy wyróżniali się w tym roku bardzo dużą wiedzą.  
Po pełnej emocji walce  na podium pozostała trójka finalistów 

I miejsce zajął Mateusz Kwiatkowski z kl. 1 b LO

II  Zuzanna Jabłońska  z klasy 1 c LO 
III   Mateusz Włodarczak  z klasy I b LO

Wszystkim uczestnikom dzisiejszego konkursu, a szczególnie laureatom, serdecznie gratulujemy !

 

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS