Historia

Historia

Historia (38)

Szkolny projekt - ciąg dalszy!

Zwracam się do Was z gorącą prośbą o włączenie się w przygotowanie w  przyszłym roku szkolnym wystawy pt. "Nasi przodkowie - walczyli i budowali..."  . Wystawa musi być gotowa do połowy października.  To będzie nasz wkład w obchody ważnej dla naszej Ojczyzny rocznicy.

Proszę poszukać informacji o Waszych pradziadkach i prababciach.  Jeśli walczyli - w I w. św. , w powstaniu wielkopolskim lub powstaniach śląskich, w wojnie polsko - bolszewickiej -  potrzebne będą informacje gdzie?, kiedy?, kopie dokumentów różnych potwierdzających ten fakt, fotografie (kopie) .
 Potrzebne są także informacje o ich działalności w wolnej Polsce (1918-1939) - czym się zajmowali?, może działali na niwie politycznej, społecznej czy kulturalnej? Wszystko - co może pokazać, że budowali Niepodległą Polskę - jest ważne.
 Pochwalcie się swoimi przodkami. To powód do dumy!
A byłoby jeszcze wspanialej gdybyście poszperali i znaleźli jakieś pamiątki z dwudziestolecia międzywojennego - mogą być różne fotografie, ale także rzeczy przedmioty, banknoty itp.
To, co znajdziecie proszę zgłaszać do mnie  lub do uczących Was nauczycieli historii czy historii i społeczeństwa.
Przed nami wakacje, więc będzie okazja, żeby poszukać, popytać w rodzinie, zrobić kopie ...
Bardzo na Was liczymy i wierzymy, że jak zwykle -  nie zawiedziecie!

Czytaj więcej...

Nagrody II stopnia dla uczennic LO!

W piątek, 8 czerwca, odbyła się uroczystość podsumowania konkursu, organizowanego corocznie przez Komisję Młodzieżową Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Tym razem organizatorzy zaprosili nas do Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu. Uroczystość wiązała się z pełnym emocji zwiedzaniem nowej ekspozycji Muzeum. Zaproszone zostały na nią  trzy uczennice klasy I c LO wraz z opiekunem szkolnego konkursu, p. Małgorzatą Skrzypczak – Przybysz.
Tegoroczny temat brzmiał: „Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Poznań i Wielkopolska u zarania niepodległości”. Na konkurs wpłynęło 45 prac z różnych szkół Poznania i Wielkopolski. Nasze uczennice zdobyły nagrody drugiego stopnia. Weronika Hoły za pracę pt. „Pniewy w walce o niepodległość”, Klaudia Przybylska za pracę pt. „Pniewy i ich mieszkańcy u progu niepodległości” Kamila Świergiel za pracę pt. „Powstanie Wielkopolskie oczami mieszkanki Lwówka”

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj więcej...

Czesław Meissner - nasz kandydat!

Nazywamy się Mateusz Młynarski i Patryk Synoradzki, interesujemy się polityką i chcielibyśmy jechać na Sejm Dzieci i Młodzieży do Warszawy.
Czym jest SDiM? Jest to akcja propagująca parlamentaryzm wśród młodzieży z gimnazjów oraz szkół średnich, umożliwiająca młodym ludziom, takim jak my, poczuć się jak prawdziwy poseł i uczestniczyć w obradach, które odbywają się w Dzień Dziecka w sali sejmowej.
Aby się tam jednak dostać, należy wykonać szereg zadań związanych z postacią wybranego przez nas parlamentarzysty okresu międzywojnia. Chcemy niniejszym przybliżyć Wam osobę Czesława Meissnera, który został wtedy posłem.
Obrady Sejmu Ustawodawczego odbywały się wówczas od 10 lutego 1919 do 27 listopada 1922 roku. Posłowie zostali wybierani w wyborach pięcioprzymiotnikowych oraz uzupełnieni przez posłów z krajów zaborczych. Pierwsze obrady rozpoczął Józef Piłsudski i mianował marszałkiem Ferdynanda Radziwiłła. Do ważniejszych ustaw uchwalonych przez ten Sejm należą: Mała Konstytucja, Konstytucja marcowa z 17 marca 1921 r. oraz Statut Organiczny Województwa Śląskiego i szeroki pakiet ustaw socjalnych.
Sejm Ustawodawczy funkcjonował do momentu ukonstytuowania się wybranego na mocy konstytucji Sejmu i Senatu, co nastąpiło 1 grudnia 1922 r. (wybór marszałków obu izb). Sejm ten odbył 342 posiedzenia plenarne, uchwalając 571 ustaw, w tym 166 dotyczących aparatu państwowego i wymiaru sprawiedliwości oraz 181 ustaw skarbowych.

Czesław Meissner urodził się 9 września 1879 r. Był synem ziemianina , Wojciecha Meissnera, uczestnika powstania styczniowego i Kazimiery z Hundtów. W 1899 r. uzyskał świadectwo maturalne w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W tym czasie działał również w Towarzystwie Tomasza Zana. Naukę kontynuował na studiach medycznych w Greifswaldzie i Monachium, gdzie w 1905 r. uzyskał stopień doktora.
Po zakończeniu edukacji powrócił do Poznania, gdzie rozpoczął prywatną praktykę lekarską, jednocześnie angażując się w działalność polityczną w szeregach Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, a od 1907 Ligi Narodowej. Działał społecznie, zasiadał w Radzie Głównej Towarzystwa Czytelni Ludowych, wspomagał wielkopolskie Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół''. Kontynuował jednocześnie działalność naukową, pisał artykuły z zakresu bibliotekarstwa i organizacji uniwersytetów ludowych.
Czytaj więcej...

Wyjazd humanistów

W piątek, 16 marca grupa uczniów liceum wraz z nauczycielkami historii i wiedzy o społeczeństwie – Małgorzatą Skrzypczak – Przybysz i Katarzyną Szczepaniak udała się do Poznania. Ich celem był uniwersytecki Wydział Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa i organizowane przez tamtejszych pracowników zajęcia w ramach „Z WNHiD na maturę”.

Na miejscu, podzieleni na dwie grupy – tym którym bliżej historii i tym, których bardziej interesuje polityka – wzięli udział w warsztatach z autoprezentacji i opanowywania stresu na egzaminach oraz wysłuchali wykładów o polskiej drodze do niepodległości oraz wyborach  prezydenckich i parlamentarnych w Polsce.  Uwieńczeniem był wykład pana Szymona Ossowskiego „Jak wygrać wybory”. Zadowoleni wrócili do Pniew a dyskusje na temat wiadomości uzyskanych podczas wyjazdu trwały długo.

 Katarzyna Szczepaniak

Czytaj więcej...

Historia Powstania Wielkopolskiego na żywo

Dnia 7 marca 2018 roku klasa III B z Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej  miała ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z Panią Anną Mądrą wnuczką Pana Stanisława Niegolewskiego  –  uczestnika Powstania Wielkopolskiego. Spotkanie odbyło się w bibliotece  szkolnej  przy ul. Wolności . Pani  Ania opowiedziała o swoim dziadku jako o człowieku, dla  którego najważniejszymi wartościami w życiu były: Bóg, honor, Ojczyzna i drugi człowiek. Młodzież miała okazję usłyszeć  z ust wnuczki Powstańca, że jest dumna z tego, że jest Polką, że  ma zamiar dalej poznawać  naszą przeszłość i opowiadać o odwadze i patriotyzmie przodków. To właśnie gdyby 27 grudnia 1918 roku  nasi rodacy nie chwycili za broń, nie wiadomo jaki byłby kształt granic państwa polskiego. Pamięć o tamtych odważnych Polakach wciąż żyje w nas i stanowi o naszej tożsamości. Uczniowie III klasy liceum służb mundurowych z dużym zaangażowaniem włączali się do rozmowy, pytali o wspomnienia, o to jak od tzw. kuchni wyglądało powstanie, jak przygotowywano się do walki itp. Na koniec Pani Mądra udzieliła kilku życiowych  porad młodzieży wkraczającej w dorosłe życie, zwracając ich uwagę na to, aby byli  naturalni, byli sobą i dostrzegali wokół  siebie innych ludzi.

Alina Rysicka

Czytaj więcej...

Konkursy - projekt "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 "

Zachęcam do udziału w kolejnych przedsięwzięciach wchodzących w skład szkolnego projektu "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 ".

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego 
„Plakat upamiętniający setną  rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego”

ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.  
CELE: 
Poszerzenie wiedzy nt. Powstania Wielkopolskiego
Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez upamiętnienie ważnego dla Polaków  wydarzenia historycznego
Aktywizowanie uczniów uzdolnionych plastycznie
TERMIN KONKURSU:
od 01 marca do 18 maja 2018 r.; od 04 września do 30 listopada 2018r. – dla przyszłorocznych klas pierwszych 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. W ramach konkursu mogą zostać wykonane plakaty  w dowolnej technice (np. rysunki, collage, prace graficzne, prace malarskie) w   formacie A3, na kartkach bloku technicznego .
 2. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie.
 3. Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: imię i nazwisko autora, klasa
 4. Gotowe prace należy przekazać w podanym terminie: p. A. Rysickiej ( uczniowie klas technikum i klas zawodowych) oraz p. M. Skrzypczak – Przybysz (uczniowie klas liceum)
 5. Organizatorzy wybiorą  jury , które   oceniać  będzie prace    wg następujących kryteriów:
  • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
  • oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
  • spełnienie warunków konkursowych
 • Termin podsumowania konkursu – początek grudnia 2018r.
 • Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce i wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  w styczniu 2019 r., na apelu podsumowującym realizację  projektu:  „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”
 • Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej.
   
  INFORMACJE KOŃCOWE 
 • Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz wykorzystanie  prac przez organizatora.
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Jak zrobić plakat dowiesz się z rozwinięcia artykułu :)

REGULAMIN KONKURSU NA BROSZURKĘ DOTYCZĄCĄ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

1. ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.
2. CELE:
 Upamiętnienie setnej rocznicy zwycięstwa Wielkopolan w walce o niepodległość
 Upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
 Rozbudzanie zainteresowania historią regionu w okresie Powstania.
 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży.
 Stwarzanie uczniom możliwości samodzielnej pracy, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej .
3. TERMIN KONKURSU: od 01 marca do 18 maja 2018 r.
od 04 września do 30 listopada 2018r. - dla przyszłorocznych klas pierwszych
4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 Prace konkursowe przygotowywane są przez zespoły uczniowskie z poszczególnych klas.
 W każdej klasie może powstać kilka zespołów, liczących od 4 do 5 uczniów.
 W ramach konkursu zostaną wykonane broszurki informacyjne dotyczące różnych zagadnień
związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919.
 Broszurki wykonane mają być z kartek A4, złożonych na pół (do formatu A5). Objętość broszurki
nie może przekraczać dwóch kartek A4
 Każda praca na ostatniej stronie u dołu musi zawierać czytelne dane: imiona i nazwiska autorów,
klasę
 Gotowe prace (dwa egzemplarze papierowe broszurki oraz wersja elektroniczna w postaci pliku
PDF) należy przekazać w podanym terminie: p. Małgorzacie Skrzypczak - Przybysz
 Organizatorzy wybiorą jury , które oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:
- poprawność merytoryczna i językowa
- przejrzysta i ciekawa kompozycja
- oryginalność prezentowanego materiału
- bogactwo środków wyrazu (poza treścią - fotografie, elementy graficzne itp)
-umiejętność doboru treści i środków wyrazu do tematu
- spełnienie warunków konkursowych
 Termin podsumowania konkursu - początek grudnia 2018r.
 Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2019 r. , na apelu podsumowującym realizację projektu:
"Powstanie Wielkopolskie 1918-1919"
 Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

5. INFORMACJE KOŃCOWE
 Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz
wykorzystanie prac przez organizatora.
 Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Czytaj więcej...

PROJEKT EDUKACYJNY: POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918 - 1919

Cel ogólny:

przekazanie wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego oraz ukazanie wkładu wielkopolskiego społeczeństwa w proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę.
Cele szczegółowe:

- Upamiętnienie setnej rocznicy zwycięstwa Wielkopolan w walce o niepodległość
- Upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
- Rozbudzanie zainteresowania historią regionu i swojej rodziny w okresie Powstania.
- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży.
- Stwarzanie uczniom możliwości samodzielnej pracy, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej .
- Rozwijanie współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami, rodzicami i przedstawicielami lokalnych instytucji i samorządów.

Adresat:

uczniowie wszystkich klas LO w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

Termin realizacji:

styczeń 2018 - luty 2019

Sposób realizacji (metody pracy):

praca w grupach, praca indywidualna, wywiady, spotkania, wycieczki, konkursy, przedstawienia.

Forma prezentacji:

np. broszura "Powstanie w pigułce", gazetki w salach lekcyjnych , plakaty, albumy, wystawa

Koordynator projektu w LO: M. Skrzypczak - Przybysz

HARMONOGRAM PLANOWANYCH W PROJEKCIE DZIAŁAŃ

Czytaj więcej...

Apel w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego


19 stycznia 2018r. w auli odbył się uroczysty apel z okazji 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Uczniowie klasy Ic pod opieką wychowawczyni, pani prof. M. Skrzypczak - Przybysz przygotowali montaż słowno-wizualno-muzyczny przypominający to, co działo się prawie 100 lat temu.
Po części artystyczne pani profesor przybliżyła wszystkim ogólny zarys rocznego szkolnego projektu poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu. Włączyć się będą mogli wszyscy - i to w różny sposób...Fot. Asia Czapczyk

Czytaj więcej...

Projekt "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919", zadanie 1. wykonane.

JEDNO ZADANIE WYKONANE!

Chciałabym serdecznie podziękować Wam za realizację pierwszego zadania z naszego projektu: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919.

Prawie wszystkie klasy (poza 3b - a wolna sala była!) ozdobiły swoje sale lekcyjne gazetkami ściennymi, upamiętniającymi 99. rocznicę wybuchu Powstania.
To świetna okazja, aby przypomnieć sobie najważniejsze fakty dotyczące tego wydarzenia. Musimy pamiętać o walce, jaką toczyli nasi przodkowie, walce o wolność .
To często byli Wasi pradziadkowie.

Jeśli Wy nie będziecie o nich pamiętać, to kto?

Zrobiłam zdjęcia gazetek - obejrzyjcie, pomyślcie. W grudniu jeszcze raz powtórzymy to zadanie. Wówczas - w ramach konkursu - wybierzemy trzy najlepsze.

Niebawem zamieścimy na stronie szkolnej harmonogram planowanych działań w ramach wspomnianego projektu. Zadania będą podsumowane pod koniec roku i w styczniu 2019. Nie czekajcie jednak z ich realizacją. Klasy trzecie mają wprawdzie inne priorytety - maturę, ale klasy pierwsze i drugie, a od września przyszłoroczne klasy pierwsze, mogą działać!

Już teraz można się włączyć. Będziemy przygotowywać broszurki na temat Powstania Wielkopolskiego, plakaty upamiętniające setną rocznicę wybuchu Powstania. Weźmiemy udział w konkursach historycznych. Wszyscy nauczymy się Marsylianki Wielkopolskiej. Będziemy śpiewać też inne pieśni związane z walką o niepodległość, recytować wiersze, fotografować, rysować mapki , zwiedzać muzea poświęcone Powstaniu... Każdy znajdzie coś dla siebie!

Informacje będą ukazywać się na stronie szkoły. Czytajcie i pytajcie. Liczę na Waszą aktywność, zapał i pomysły.

Małgorzata Skrzypczak - Przybysz

 

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS