Filmówka

X WIELKOPOLSKI KONKURS WIEDZY O FILMIE

Już w styczniu zgłosimy dwa dwuosobowe zespoły, które będą reprezentować nasze LO w X - JUBILEUSZOWYM, WIELKOPOLSKIM KONKURSIE WIEDZY O FILMIE.
Zainteresowanych udziałem uczniów klas o profilu filmowym proszę o kontakt przed 8 stycznia 2018r. ( po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem - w rozwinięciu artykułu)
Magdalena Matuszewska - Bryłka

REGULAMIN KONKURSU

 1. Adresaci konkursu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Poznania i Wielkopolski. Uczniowie mogą startować indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dwa zespoły pod merytoryczną opieką nauczyciela.
 2. Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowań młodzieży sztuką filmową,
 • poszerzanie wiedzy o kinie polskim i światowym, filmie jako dziele sztuki,
 • doskonalenie umiejętności analizy dzieła filmowego.
 • stworzenie okazji do wypowiadania się, dyskusji o wartościach poznawczych, światopoglądowych i artystycznych dzieła filmowego.
 1. Termin i  miejsce konkursu:

06.04.2018 godz. 10.00 – 15.00. Kino Muza  ul.Św. Marcin 30 Poznań tel. 61 852 34 03

 1. Zakres tematyczny:
 • Motyw wesela/ślubu w filmie

Klasyka - filmy do obejrzenia:

Krzysztof Zanussi Kontrakt

Wojciech Smarzowski Wesele

Susanne Bier Tuż po weselu

Jonathan Demme Rachel wychodzi za mąż

                               Roma Burshtein Wypełnić pustkę

Polecane strony

http://filmotekaszkolna.pl/files/Broszury_dla_lekcji/Lekcja_nr_36_-_Polska_w_nowym_obyczaju_-_broszura.pdf (dotyczy filmu W. Smarzowskiego: warto również zajrzeć do scenariuszy lekcji o filmie zamieszczonych na stronach Filmoteki Szkolnej)

www.filmweb.pl

 • Sezon - najnowsze filmy polskie i zagraniczne (w kinach od marca 2017 do marca 2018)

Polecana strona www.filmweb.pl

 • Język filmu – gra aktorska (budowanie kreacji we wskazanych tytułach i w filmach sezonu), podstawowe pojęcia filmowe, np. plany filmowe, montaż, ruchy kamery, dźwięk w filmie, gatunek filmu itp.

Bibliografia:

http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki/news/podstawowe-pojecia-filmowe

http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki/news/zawody-filmowe

http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki/news/smak-kina-czyli-krotki-elementarz-jezyka-filmowego

http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki/news/krotki-slownik-pojeciowy-film-i-filmoznawstwo

 • Muzyka filmowa (z filmów do obejrzenia i sezonu).
 1. Formy zadań:
 • test wiadomości (zadania zamknięte i otwarte) dotyczący wskazanego materiału,
 • rozpoznawanie aktorów i reżyserów, fragmentów filmów, znanych cytatów,
 • rozpoznawanie muzyki filmowej,
 • analiza fragmentu filmu – poetyka filmu,
 • interpretacja wybranych scen,
 • redagowanie recenzji, rekomendacji.
 1. O zajętych miejscach decyduje suma uzyskanych punktów za poszczególne zadania.  W przypadku równej liczby punktów zwycięzcę wyłoni dogrywka.
 2. Prace uczniów zostaną zakodowane. Odpowiedzi uczestników sprawdzi jury, w skład którego wchodzą organizatorzy i wybrani opiekunowie uczniów. Decyzja jury jest ostateczna.
 3. Nagrody. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc oraz autorów najlepszej interpretacji sceny filmowej przewidziane są nagrody: książki, filmy, bilety do kina, dyplomy potwierdzające osiągnięty wynik; dla uczniów (zespołów) wyróżnionych i pozostałych upominki i dyplomy.

W razie pozyskania większych środków, nagrody (książki, filmy) zostaną przyznane także za dalsze miejsca.

Ostatnio zmienianyśroda, 03 styczeń 2018 22:28