Ekologia

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.

Zapraszam chętnych uczniów do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. 
Tematyka Olimpiady obejmuje zakres treści podstaw programowych z biologii i geografii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska. 
I etap szkolny polega na rozwiązaniu testu składającego się z 50 zadań. 
Etap szkolny odbędzie się 12 stycznia 2017r. 
Zgłoszenia przyjmuję do 10 stycznia 2017r. 
Więcej informacji u p. prof. M.Marciniak-Woźniak