Ekologia

Na zaprzyjaźnionym Uniwersytecie Przyrodniczym

24 listopada 2017r. wczesnym rankiem grupa 28 licealistów wraz z opiekunami spotkała się na parkingu przy Liceum Ogólnokształcącym, by udać się na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 
Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej przywitał nas dr hab. Radosław Juszczak prof. nadzw.
Opowiedział nam o specyfice nauki na Uniwersytecie Przyrodniczym, a w szczególności na wydziale, na którym gościliśmy.
Następnie wysłuchaliśmy wykładu profesora o zmianach klimatycznych wynikających ze zmieniającej się emisji dwutlenku węgla. O wzrastającej temperaturze na naszym globie i zmianach za tym idących. 
Kolejnym prelegentem był dr hab. inż. Piotr Lewandowski, który omówił antropopresję w puszczy amazońskiej. Okazuje się, że zielone płuca Ziemi giną w zastraszającym tempie i może to mieć dla nas zgubne skutki.
Następną atrakcją były warsztaty w laboratorium, gdzie po krótkim wprowadzeniu teoretycznym mgr. inż. Pawła Dłużewskego o roślinności torfotwórczej przygotowaliśmy próbki torfu i oglądaliśmy je pod mikroskopem.
Zajęcia zakończyły się w pracowni komputerowej, gdzie dr inż. Michał Kozłowski nauczył nas oceny stanu zagrożenia erozją gleb w gminie Szamotuły przy wykorzystaniu narzędzi GIS.
Dzień miną nam szybko i interesująco. Może ktoś z uczestników za czas jakiś zdecyduje się na podjęcie studiów na tym wydziale?

Anna Chylak-Chojnacka