Biologia

Przypominamy

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej Szkoły do wzięcia udziału w konkursie MIKROŚWIAT 
Format zdjęć – dowolny lub praca plastyczna dotycząca tematyki konkursu.  
Podpisane na odwrocie zdjęcia lub prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać u koordynatora konkursu w terminie do 12 maja 2017r
Ogłoszenie wyników nastąpi 17 maja 2017r. 
KOORDYNATOR KONKURSU:  p. prof. M. Marciniak-Woźniak

 

Ostatnio zmienianywtorek, 25 kwiecień 2017 23:06