Biologia

Coś z niczego

 Jakie jest zadanie konkursowe?

Zadaniem uczestników konkursu ma być stworzenie przedmiotu o charakterze użytkowym, atrakcyjnego wizualnie i cechującego się innowacyjnością, zrobionego z odpadów (pozostałości po zużyciu czegoś). Zgłoszone do konkursu prace muszą zostać wykonane z odpadów. W konkursie wybrane zostaną prace najbardziej użyteczne, innowacyjne i estetyczne.

Prace konkursowe należy składać w terminie do 31 marca 2017r.
u koordynatora konkursu p. prof. M. Marciniak-Woźniak
Ogłoszenie wyników nastąpi 7 kwietnia 2017 r.