Zespoły przedmiotowe

Konkurs Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pasjonatów historii, którzy nie boją się  pracy  i mają ciekawe  pomysły, zapraszam do udziału w tegorocznym konkursie TMMP (w załączeniu regulamin ). Chętnie udzielę niezbędnych wskazówek. 
Czekam na odważnych  do 15 lutego.
Małgorzata Skrzypczak-Przybysz
Regulamin:

Założenia do konkursu Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania w roku szkolnym 2015/2016

1. Tematem konkursu jest ukazanie roli i znaczenia Poznania jako znaczącego ośrodka rozwoju Polski.  Ogólny tytuł konkursu dotyczy 1050 rocznicy Chrztu Polski . Poznań i Wielkopolska u zarania chrześcijaństwa w Polsce.

2. Konkurs organizowany jest przez Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania (TMMP) (www.tmmp.poznan.pl) a realizowany przez Komisję Młodzieżową TMMP.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół poznańskich oraz z terenu Wielkopolski.

4. Formy opracowania tematu:

a) praca plastyczna (obraz, rzeźba, makieta, plakat, itp.),

b) album (fotograficzny, opisowy, itp.),

c) mapa szlaku turystycznego (wycieczka),

d) esej, film, scenariusz, utwór muzyczny,

e) inne.

Każda praca, zwłaszcza plastyczna, zaopatrzona powinna być w krótką informację dotyczącą wyboru formy i treści dzieła.

5. Zgłoszenia prac:

a) szkoła lub nauczyciel, jako opiekun – zgłoszenia pisemne, wykaz uczestników i prac do 28 lutego 2016 roku,

b) indywidualne - do 28 lutego 2016 roku,

c)  Przekazanie prac do TMMP do 31 marca 2016 roku,

d) liczba prac: od 3 do 5 z poszczególnych szkół,

e) praca powinna mieć tylko jednego autora,

f) praca opatrzona jest tytułem, imieniem i nazwiskiem autora, nr. klasy, nazwą i adresem szkoły, datą wykonania, imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna merytorycznego pracy, wykazem źródeł (bibliografia), spisem treści, paginacją stron.

6. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu maju 2016 r. (dokładny termin podany zostanie w oddzielnym zawiadomieniu).