Zespoły przedmiotowe

Język polski

Jedziemy, by "nie dać zginąć poległym"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W czwartek, 12 marca o godz. 18.50 wyjechaliśmy do Lwówka, by obejrzeć spektakl wystawiany tam z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych: "Śmierć rotmistrza Pileckiego".

Jeśli ktoś jeszcze nie widział zwiastuna, a chciałby, wystarczy kliknąć:), zaś fotosy z przedstawienia znajdują się w fotogalerii.

A oto recenzja złożona z anonimowych opinii licealnych widzów:

· „wiarygodna gra aktorska, świetna charakteryzacja, dużo emocji i uczuć – widzowie byli wzruszeni, byliśmy zdumieni, muzyka i światło dopełniały nastrój, kostiumy z epoki, poczułam się jak w prawdziwym teatrze”, Add a comment

Czytaj więcej: Jedziemy, by "nie dać zginąć poległym"

Co zrobić, a czego nie - matura z polskiego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pisząc maturę z języka polskiego warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach...

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM  - test
1. Uważnie czytaj polecenia do testu sprawdzającego umiejętność czytania ze zrozumieniem - postępuj zgodnie z nimi.
2. Teksty dołączone do tej części egzaminu mogą mieć charakter publicystyczny, popularnonaukowy, polityczny ( warto zwrócić uwagę na ich źródło zapisane pod nimi - może to ułatwić zakwalifikowanie tekstu do którejś z tych dziedzin, a to - do określenia STYLU, jakim są napisane)
3. Pilnuj ilości słów w poleceniu nakazującym np. streszczenie - niedopilnowanie tego = 0 p.
4. Streszczając tekst pamiętaj, by najpierw napisać czego dotyczy tekst, a potem co na ten temat powiedziano w nim, jak się go wyjaśnia ( staraj się uogólniać).
5. Powtórz bezwzględnie: funkcje językowe( ekspresywna [oj, boli], impresywna[wyjdź], poznawcza [np. opis], fatyczna [halo, mhm], metajęzykowa [hokus-pokus; groteska to kategoria estetyczna...], poetycka [wpłynąłem na suchego przestwór oceanu]; synonim, antonim, polisem, homonim, neologizm, neosemantyzm; części mowy, części zdania; środki stylistyczne( metafora, oksymoron, synekdocha, metonimia, hiperbola, antyteza...)
6. Zadania zamknięte mogą być wielokrotnego wyboru

ROZPRAWKA PROBLEMOWA - wypracowanie
1. W pracy należy zawsze: postawić tezę lub hipotezę, zanalizować dołączony tekst, rozważyć różne argumenty, odwołać się do całości lektury, przywołać inny tekst kultury, wyciągnąć wnioski i potwierdzić tezę albo kwestii świadomie nie rozstrzygać.
2. Stosuj wyrażenia : moim zdaniem, sądzę, uważam, ale w tych rozważaniach nie odchodź od tekstów do wynurzeń osobistych
3. Przechodząc od argumentu do argumentu- stosuj sformułowania: podobnie jest...; inaczej jest..., z kolei w ..., natomiast..., unikaj "ćwiartowania" tekstu na oderwane od siebie kwestie (pilnuj łączliwości),
4. Uporządkuj tekst-stosuj akapity, wyjdź od tezy (wyprowadzonej z tematu!!!!!!!!), zakończ wnioskami i odniesieniem do tezy.
5. Pisz jednolitym stylem-nie mieszaj słów ze stylu potocznego lub naukowego czy urzędowego.
6. Nie rób błędów rzeczowych,
7. Nie rób błędów językowych.
8. Nie rób błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.


Dacie radę:)
pprof


Add a comment