Terminarz

Terminarz

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

HARMONOGRAM  PRACY   II  semestru 2014/ 2015  r.

02.01.2015 r.

Początek II semestru

07,08,12.01.2015r.

Jasełka dla pozostałych klas ZS

08 i15.01.2015r.

Egz. poprawkowy potwierdzający kwalifikację w zawodzie dla technika ekonomisty i technika logistyka

15.01.2015 r.

Rada pedagogiczna analityczna

14-19.01.2015 r.

Próbna matura kl. 4 teg

05.02.2015 r.

Dyżur nauczycieli

12.02.2015 r.

Rada pedagogiczna szkoleniowa

09-22.02.2015 r.

Ferie zimowe kl.3 tge (ekonomista)

16.02-01.03.2015r.

Ferie zimowe

23.02-08.03.2015r.

Ferie zimowe kl.3 tl

05.03.2015 r.

Dyżur nauczycieli

06.03.2015 r.

Damski Wieczór z okazji Dnia Kobiet

12.03.2015 r.

XVIII Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny

16-18.03.2015 r.

Rekolekcje wielkopostne

18.03.2015 r.

IV Forum Gospodarcze

25.03.2015 r.

„Zanim przyjdą goście”

01.04.2015 r.

Propozycje ocen w klasach maturalnych

02-07.04.2015 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04.2015 r.

Zebranie z rodzicami

20.04-15.05.2015r.

Praktyki zawodowe kl. 3 tl, 2 teg (ekonomiści)

20.04.2015 r.

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

22.04.2015 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

24.04.2015 r.

Zakończenie nauki w klasach maturalnych

04-23.05.2015 r.

Egzaminy maturalne

09.05.2015 r.

Drzwi Otwarte dla kandydatów do Zespołu Szkół

15.05.2015 r.

Dyżur nauczycieli

03.06.2015 r.

Wystawienie propozycji ocen

25.05-

 

11.06.2015 r.

Zebranie z rodzicami

15.06.2015 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny („stary”)

19.06.2015 r.

Wystawienie ocen końcoworocznych

22.06.2015 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie („nowy”) – część pisemna elektroniczna

24.06.2015 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

26.06.2015 r.

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2015 r.

Rada pedagogiczna analityczna

24-27.08. 2015 r.

Egzaminy poprawkowe

28.08.2015 r.

Rada pedagogiczna inauguracyjna

01-27.09.2015 r.

Praktyki zawodowe kl. 3 teg (gastronomowie)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- dla wszystkich typów szkół: 02.01.2015, 05.01.2015, 05.06.2015 r.

- dla LO i technikum 04-06.05.2015.

HARMONOGRAM  PRACY   W ZESPOLE SZKÓŁ,    I  semestr 2014/ 2015  r.

Aktualizacja 31.10.2014

28.08.2014 r.

Rada pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2014/2015

1-12.09.2014 r.

Praktyki zawodowe klasy 3 teg

04.09.2014 r.

Spotkanie z rodzicami

11.09.2014 r.

Rada pedagogiczna

30.09.2014 r.

Termin oddania  wstępnych deklaracji maturalnych

09.10.2014 r.

Dyżur  nauczycieli

14.10.2014 r.

Dzień  Edukacji Narodowej – zajęcia klas starszych według planu

Wyjazd klas pierwszych szlakiem Patronki

23.10.2014 r.

Rada pedagogiczna – analiza wyników egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

30.10. 2014 r.

Rada pedagogiczna szkoleniowa dot. ewaluacji

06.11.2014 r.

Rada pedagogiczna dot. ewaluacji

07.11.2014r.

Uroczystości szkolne  związane  ze  Świętem Niepodległości.

Ślubowanie klas  pierwszych. Święto Patronki Szkoły.

10.11.2014 r.

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich klas

13.11.2014 r.

Rada pedagogiczna dot. ewaluacji

14.11.2014 r.

XIV Konkurs „Liro ty moja śpiewna”

19.11.2014 r.

Rada pedagogiczna dot. ewaluacji

20.11.2014 r.

Informacja o proponowanych ocenach semestralnych z przedmiotów  i zachowania w kl.2tge (ekonomiści)

20.11.2014 r.

Zebranie z rodzicami

27.11.2014 r.

Informacja o proponowanych ocenach semestralnych z przedmiotów  i zachowania

04.12.2014 r.

Zebranie  z  rodzicami -  informacja o przewidywanych  ocenach  semestralnych

10.12.2014 r.

„Zanim przyjdą  goście”

12.12.2014 r.

Wystawienie ocen semestralnych w kl. 2 teg (ekonomiści)

15-19.12.2014 r.

Praktyki kl. 2 teg (tylko ekonomiści)

16.12.2014 r.

Ostateczne wystawienie ocen semestralnych

18.12.2014 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

19.12.2014 r.

Wigilie klasowe, spotkanie opłatkowe pracowników szkoły

19.12.2014 r.

Ostateczny termin oddania deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawod. (kl. 4 Teg)

22-31.12.2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna

02.01 2015 r.

05.01.2015 r.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

07.01.2015 r.

Początek nowego semestru

HARMONOGRAM    I  okresu  roku szkolnego 2011/2012

30.09.2011 r.

Termin oddania  wstępnych deklaracji maturalnych.

13.10.2011 r.

Spotkanie  z  rodzicami.

14.10.2011 r.

Dzień  Nauczyciela.

31.10.2011 r.

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

10.11.2011 r.

Ślubowanie klas  pierwszych.

10,11,2011 r.

Święto Patronki Szkoły

10.11,2011 r,

Uroczystości szkolne  związane  z  Świętem Niepodległości.

10.11.2011 r.
18.11.2011 r.

Spotkanie  z  rodzicami.
XI Szkolny Przegląd Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej "Liro ty moja śpiewna..."

06.12.2011 r.

Informacja o proponowanych ocenach okresowych  z każdego przedmiotu i zachowania dla klas  maturalnych

06.12.2011 r.

„Zanim przyjdą  goście”.

08.12.2011 r.

Spotkanie z rodzicami -  informacja o przewidywanych  ocenach  okresowych z każdego    przedmiotu  i  zachowania dla klas maturalnych oraz informacje o postępach w nauce dla pozostałych klas.

20.12.2011 r.

Ostateczne wystawienie ocen  okresowych  klas maturalnych.

20.12.2011 r.

Ostateczny  termin  oddania  deklaracji  dot. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

1.12.2011 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna. – zakończenie I okresu dla klas maturalnych

22.12.2011 r.

Wigilie  klasowe  i wigilia  szkolna.

23-31.12.2011 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

02.01.2012 r.

Początek drugiego okresu dla klas maturalnych.

05.01.2012 r.

Rocznica Powstania  Wielkopolskiego.

Styczeń 2012 r.

Studniówki szkolne.

24.01.2012 r.

Informacja o proponowanych ocenach semestralnych z każdego przedmiotu i zachowania dla pozostałych klas

26.01.2012 r.

Spotkanie z rodzicami

07.02.2012 r.

Ostateczne wystawienie ocen okresowych  w  pozostałych klasach.

07.02.2012 r.

Ostateczny  termin  oddania  deklaracji  dot.  egzaminu  maturalnego.

09.02.2012 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna pozostałych klas.

10.02.2012 r.

Początek II okresu dla pozostałych klas.

13.02.- 26.02.12.

Ferie  zimowe.

27.02-16.03.

Praktyki  zawodowe  klasy III TE.

Kalendarz roku szkolnego 2009/2010

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2009 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2009 r.
Ferie zimowe: 18 stycznia – 31 stycznia 2010 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia 2010r.
Zakończenie zajęć w klasach III : 30 kwietnia 2010 r.
Matura  od 4 do 28 maja
Zakończenie roku szkolnego
: 25 czerwca 2010 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 i 5 maja 2010 r.
Ferie letnie -26 czerwca - 31 sierpnia 2010 r.

JAK I CZYM ŻYJE NASZA SZKOŁA

CYKLICZNIE (co miesiąc, tydzień, rok...):

 • Wyjazdy do poznańskich teatrów, muzeów, kina, na wykłady – średnio raz w miesiącu

 • Szkolne Koncerty Muzyki Różnej

 • Lekcje na scenie – lektury w uwspółcześnionej wersji scenicznej przygotowywane i wystawiane przez młodzież - cały rok

 • Taneczne środy - nauka podstawowych kroków tańca towarzyskiego

 • akcje krwiodawstwa

 • akcje szkolnego Koła Wolontariatu

 • poranki literackie Koła Literackiego A capite


SIERPIEŃ :)

 • Noc spadających gwiazd w Zamorzu

WRZESIEŃ

 • Wyjazdy pierwszoklasistów szlakiem patronki

 • Biwaki i wycieczki integracyjne

 • Wyjazdy maturzystów do poznańskich bibliotek

PAźDZIERNIK

 • Organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 14 października

 • Organizacja szkolnych połowinek dla uczniów klas II

 • "Kotowanie"

LISTOPAD

 • Organizacja Święta Niepodległości

 • Ślubowanie pierwszoklasistów, Święto Szkoły
 • Supermatematyk
 • Tydzień w krainie łagodności zakończony poetycką wieczornicą przygotowującą do Przeglądu Poezji Śpiewanej

 • Organizacja Szkolnych Przeglądów Poezji Śpiewanej „Liro ty moja śpiewna…”

 • Spotkanie "polirowe" dla organizatorów i występujących na "Lirze"

 • Udział w Powiatowej Lidze Recytatorskiej w Szamotułach

 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

GRUDZIEŃ

 • program z okazji światowego Dnia walki z AIDS

 • Organizacja szkolnych jasełek i wigilii klasowych,

 • Wspólne Szkolne Kolędowanie w tygodniu przedświątecznym

 • Koncert kolęd dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców

 • Urządzanie i przeprowadzanie akcji Góra grosza, Zbiórka żywności i zabawek dla potrzebujących pomocy

STYCZEŃ

 • Organizacja studniówek

 • Próbne matury

 • Program z okazji rocznicy Powstania wielkopolskiego

LUTY

 • Ferie - seans filmowy

 • szkolne "Walentynki"

 • konkurs "Matematyka bez granic"

MARZEC

 • Biała Szkoła – nauka jazdy na nartach połączona z realizacją zajęć lekcyjnych

 • Pierwszy dzień wiosny - Dzień Samorządności

 • Wielkopostne rekolekcje szkolne

 • matematyka w praktyce

 • Udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Szamotułach

 • Konkurs matematyczny Kangur

KWIECIEŃ

 • Program z okazji "Miesiąca zdrowia"

 • Organizowanie Drzwi Otwartych dla gimnazjalistów decydujących się na wybór przyszłej szkoły

 • Wyjazdy maturzystów do Częstochowy

 • Święto patronki szkoły i pożegnanie maturzystów
  MAJ

 • Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja

 • Udział w  Festiwalu Teatrów Ulicznych Dzieci i Młodzieży w Pniewach

 • Matura

CZERWIEC

 • Wydawanie tomiku poetyckiego złożonego z tekstów pisanych przez uczniów szkoły

 • Noc w Liceum

 • Podchody matematyczne

 • Dzień Sportu

 • Biwaki i wycieczki klasowe, spływ kajakowy

 • Zakończenie roku szkolnego


  Co było i będzie...

  MARZEC I KWIECIEŃ 2010

  Wykłady
  19.03 10 Politechnika Poznańska: „Piękno fizyki”

  13.04.10 UAM: "Tajlandia, Malezja   i Kambodża – czy
  XXI  wiek będzie  wiekiem Pacyfiku?"

  11.05.10 UAM: "Georóżnorodność Borneo"
  29.04.10  LO: "Magyar, lengyel, két jó barat...." czyli Węgry
  nie tylko dla początkujących.
  kwiecień LO: Dar życia – o potrzebie krwiodawstwa

  Konkursy

  2.03.10  VI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny
  „Matematyka w praktyce”
  11.03.10  Olimpiada Teologii Katolickiej
  18.03.10  Konkurs matematyczny „Kangur”

  19.03.10  II Konkurs Wiedzy o Ptakach „Hej Młodziaki!
  Jakie to ptaki?”
  22.03.10  Konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna”
  30.03.10 Konkurs Dziennikarski "Wolę Chopina"
  organizowany przez  Wyższą Szkołę Umiejętności
  Społecznych oraz Akademię Muzyczną w  
  Poznaniu

  30.03.10   Konkurs plastyczny organizowany przez szkolne
  koło PTTK „Piękna jest przyroda mojego
  powiatu”
  31.03.10 Konkurs plastyczno-językowy na kartkę
  świąteczną
  23.04.10  VII konkurs literacki o Złotą, Srebrną i Brązową
  Wronę

  30.04.10   „Ptasie portrety”

  01.04.10    IV ogólnopolski Konkurs  „Czysty las”

  Wyjazdy
  9.03.10  Wyjazd Ib do kina
  15.03 10 Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną
  Górę

  21.04.10  Wycieczka do Parku Narodowego – Ujście Warty

  Koncerty
  8.03.10 Koncerty Muzyki Różnej -  z okazji Dnia Kobiet

  21.03.10  Wyjazdowy koncert szkolnej grupy muzycznej
  „Psychosis”  w  Kwilczu
  11.04.10  Koncerty Muzyki Różnej -  Gospel
  19.04.10 Koncerty Muzyki Różnej – koncert Chopinowski
  kwiecień  Koncerty Muzyki Różnej - Złote przeboje

  Imprezy
  3.03.10  Spotkanie z ratownikiem medycznym
  4.03.10  Zakończenie akcji wolontariatu - „Wiosenne
  wietrzenie szaf”
  5.03.10 Występ aktorsko-kabaretowy dla dziewczyn
  8.03.10 Święto kobiet
  10.03 10 Dzień przedsiębiorczości
  12.03.10 Spotkanie z posłem na Sejm RP, J. Rutnickim
  22.03.10  Poranek Literacki - spotkanie z pisarzem i
  scenarzystą Zbigniewem Masternakiem

  26.03.10  Drzwi otwarte
  11.04.10  W rocznicę śmierci Jana Pawła II

  23.04.10  „Noc w Liceum”

  30.04.10   Pożegnanie maturzystów


  LUTY 2009
  04.02 - Konkurs języka angielskiego i niemieckiego
  10.02 - wyjazd do opery na "Carmen" G. Bizeta
  12.02 - Licealne Koncerty Muzyki Różnej - breakdance
  13.02 - szkolne Walentynki
  13.02 - Konkurs wiedzy o Irlandii
  16.02-02.03 - ferie zimowe, sportowe ferie

  STYCZEŃ 2009
  08.01 - Mistrzostwo Powiatu w koszykówkę
  09.01 - Akcja krwiodawstwa PCK
  08.01 - Olimpiada Teologii Katolickiej
  14.01 - wyjazd na wykład z historii
  16.01 - studniówka
  16.01 - Półfinał Rejonu Poznań - Zachód w koszykówkę - II miejsce
  21.01 - Mistrzostwa powiatu szkół średnich w siatkówkę chłopców - IV miejsce
  22.01 - Finał mistrzostw powiatu w piłce siatkowej dziewcząt - III miejsce
  22.01 - Finał rejonu w koszykówce chłopców - III miejsce
  30.01 - rocznica Powstania Wielkopolskiego

  GRUDZIEŃ 2008
  05.12 -Szkolne Mikołajki
  16.12 - Lekcje na scenie - mity w wersji współczesnej - kl. I
  16-18.12 - Wielkie szkolne kolędowanie
  19.12 - Licealne Koncerty Muzyki Różnej - Koncert kolęd - chór Promyki
  Słoneczne z Pniew

  LISTOPAD 2008
  04.11 - rozstrzygnięcie konkursu - Poznajemy patronkę naszej szkoły
  05.11 - wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Oświaty dla
  A. Krzemieniewskiej
  04 - 06.11 - Kotowanie
  07.11 - Dzień Patrona, ślubowanie pierwszoklasistów
  15.11 - Sobota w LO
  18.11 - Poetyckie Zaduszki w Szamotułach
  17-20.11 - Tydzień w krainie łagodności
  20.11 - Licealne Koncerty Muzyki Różnej - koncert poezji śpiewanej
  21.11 - VIII Szkolny Przegląd Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej "Liro ty
  moja śpiewna..." Pniewy 2008
  21.11 - Występ na 50-leciu Honorowego Krwiodawstwa PCK w Szamotułach
  Dyskoteka Andrzejkowa
  28.11 - zakończenie akcji Góra grosza

  PAŹDZIERNIK 2008
  06.10 - Szkolny konkurs recytatorski - Rok Z. Herberta
  Wyjazd pierwszoklasistów szlakiem patronki szkoły
  13.10 - Poranek autorski Koła Literackiego "A capite" - Michał Kruszona
  "Rumunia. Podróże w poszukiwaniu diabła"
  14.10 - Dzień Edukacji Narodowej - Spacer po Lwowie
  15.10 - Wyjazd do teatru na "Ferdydurke"
  17.10 - Licealne Koncerty Muzyki Różnej - koncert gospel - grupa z Nowego
  Tomyśla
  23-25.10 - wycieczka kl. IIa do Karpacza

  WRZESIEŃ 2008
  01.09 - Uroczysta inauguracja roku szkolnego
  05.09 - Kiermasz podręczników szkolnych
  16.09 - Szkolne grzybobranie
  25.09 - Licealne Koncerty Muzyki Różnej - koncert rockowy, "Bojownicy
  o wolność węgla w doniczkach"

  SIERPIEŃ
  24.08 - Noc Spadających Gwiazd w Zamorzu

  CZERWIEC 2008
  Klasowe wycieczki i biwaki
  Zakończenie szkoły

  MAJ 2008
  Matury

  KWIECIEŃ 2008
  Taneczne poniedziałki
  2.04 - rocznica śmierci JP2 - wieczór w kościele św. Wawrzyńca
  4.04 - Drzwi otwarte szkoły
  5.04 - pielgrzymka maturzystów archidiecezji poznańskiej na Jasną Górę
  14.04 - wykład podróżniczy o Chile w auli
  15.04 - Lekcje na scenie - Szekspir czytany na nowo (kl. Ia, Ib, Ic)
  25.04 - Święto szkoły i zakończenie szkoły klas maturalnych


  MARZEC2008
  5 - 7. 03. 2008 - Rekolekcje wielkopostne
  6.03.2008 - Wieczór kultury cygańskiej
  10.03. 2008 - wieczornica w bursie dla uczniów szkoły i mieszkańców bursy -
  20 -26. 03. 2008 - Wiosenna przerwa świąteczna
  Warsztaty fotograficzne

  LUTY 2008
  3.02. 2008 - występ koleżanek i kolegów z Liry na burmistrzowskim koncercie
  noworocznym

  6.02. 2008 - spotkanie filmowe w auli
  12.02. 2008 - wyjazd do Teatru Wielkiego w Poznaniu na "Straszny
  Dwór" Stanisława Moniuszki
  13.02. 2008 - wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu na "Wesołą wdówkę"
  14.02. 2008 - szkolne "Walentynki"
  21.02. 2008 - geograficzny wykład w auli
  26.02. 2008 - koncert muzyki filmowej w auli
  26.02. 2008 - konkurs "Matematyka bez granic"

  STYCZEŃ 2008
  9.01. 2008 - Studniówka klas maturalnych
  23.01. 2008 - Występ klasy IIa z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego
  23.01. 2008 - występ hip-hopowy w auli połączony z warsztatami breakdance'u