Ogłoszenia

Wywiadówka

W dniu 10.12.2020r. odbędą się zebrania z rodzicami za pomocą aplikacji MS Teams. Rodzice będą się mogli połączyć z nauczycielami za pomocą kont swoich dzieci.
Harmonogram spotkania:
17.30 – 18.00 – spotkania wychowawcy z rodzicami swojego oddziału
18.00 - 19.00 – wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców w aplikacji MS Teams