Ogłoszenia

Odbiór świadectw maturalnych

float.leftOgłoszenie wyników maturalnych
oraz wydanie świadectw dojrzałości i aneksów
odbędzie się  4 lipca 2019 r. w godz. 12.00-14.00
w sali C4 w budynku Zespołu Szkół na ul. Wolności 10.