Ogłoszenia

A od poniedziałku....

EGZAMIN USTNY

Grzecznie się przywitaj, pokaż dowód osobisty egzaminatorowi, wylosuj karteczkę z numerem zadania, odbierz wylosowany arkusz, zabierz kartkę do notatek i usiądź przy stoliku, by w czasie 15 minut przygotować się do odpowiedzi.
1. Przeczytaj uważnie temat i sformułuj krótkie wprowadzenie na temat słowa-klucza ( może wyjaśnij to pojecie?);
2. Skup się na występującym często w pytaniu określeniu: "W JAKI SPOSÓB" lub "JAK?" - trzeba je uwzględnić przy formułowaniu tezy
a) "w jaki sposób" tzn. - skup się na użytych przez autorów środkach, np.: stylistycznych, symbolu, kontraście, wyrażonych na obrazie gestach, użytych kolorach, odpowiedniej kompozycji (w literaturze także), zastosowanej technice (np. ekspresjonizm, impresjonizm, kubizm, surrealizm...), wykorzystanej poetyce (realistycznej, naturalistycznej, surrealistycznej...),...
b) "jak" tzn. - w jakim ujęciu? np. dobrze lub źle/ pozytywnie i negatywnie/ realistycznie i surrealistycznie...
3. Postaw tezę/ hipotezę !!!!!!!!! musi się ona wiązać z tematem, z niego wypływać ( uwzględnić trzeba ewentualne słowo ROZWAŻ - więcej w uwagach do matury pisemnej)
3. Omawiając temat - i w zgodzie z nim -omów załączony tekst kultury.
Cytuj, mów co zrobił w nim autor i jaki to ma związek z tematem - tezą
4. Przywołaj wymagane przykłady utworów, tekstów kultury (w tematach językowych może to być np. blog, wlog, reklama, przemówienia w kampanii wyborczej, "Wiadomości", ...), własnych doświadczeń komunikacyjnych ( słyszałam ostatnio..., moja babcie mówi..., jadąc autobusem byłam świadkiem sceny, w której..., ...)
5. Koniecznie podsumuj i odnieś się po raz ostatni do tezy potwierdzając ją lub odpowiadając na pytanie postawione w hipotezie.
6. Podejmij rozmowę z egzaminatorem. Odpowiadaj na pytania szeroko, wyczerpująco ( kiedy trzeba - broń swego zdania), odnosząc się do konkretnych tekstów, konkretnych przykładów i do tego - poprawnym językiem i jednorodnym stylem (żadnych wtrętów z języka mówionego, potocznego czy innych niż ogólnopolski stylów!!!!). Mów starannie, nie mamrocz ;)

Powodzenia,
pprof

 

EGZAMIN PISEMNY:

1) Dobrze się wyspać i zjeść pożywne śniadanie
2) Zabrać czarne długopisy, dowód osobisty, naklejki z kodami, butelkę z wodą do 1l
3) Być w stroju galowym ( warto wziąć ciepłe okrycie) przed salą egzaminacyjną już o 8.15
4) O 9.30 zjeść pasek gorzkiej czekolady
5) W sali uważnie słuchać przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego
6) Pisać ! :):
a) przeczytaj uważnie temat. Przemyśl każde słowo. Przeczytaj uważnie dołączony tekst.
b) podkreśl słowo-klucz w temacie (na jego temat zapisz wprowadzenie- od akapitu!!!) i czasownik operacyjny (to ważne, by wiedzieć, co masz zrobić w pracy)
- korzystaj z brudnopisu, by formułować tam wstęp i tezę, wypisać kojarzące się z tematem utwory, ich autorów, gatunki, imiona bohaterów, epoki literackie.. - zacznij od Biblii i mitologii, może tam znajdziesz godne rozpoczęcie!.; wypisz tam też wnioski, które zapiszesz później w zakończeniu pracy
c) postaw tezę zgodną z tematem i poleceniem (jeśli w temacie pojawi się słowo "ROZWAŻ", TEZA NIE MOŻE BYĆ JEDNOSTRONNA. musisz wskazać co najmniej dwa podejścia do zadanej kwestii)
d)od akapitu wnikliwie analizuj załączony tekst (określ sytuację przedstawioną we fragmencie, czas, miejsce, bohaterów, temat, narrator i narrację...; cytuj w funkcji ilustracji argumentu. Wiąż analizę tekstu z tematem rozprawki i postawioną przez siebie tezą!
e) przywołaj wybrane przez siebie utwory - analizuj je wnikliwie trzymając się tezy!
f) pisząc zakończenie od akapitu, sformułuj wnioski i raz jeszcze przywołaj z tytułami wszystkie omawiane w rozwinięciu utwory, bezpośrednio wiążąc je z tezą, podsumuj pracę wyraźnym i ostateczny nawiązaniem do tematu
g) przeczytaj pracę uważnie, popraw błędy, w razie wątpliwości-poproś, przez podniesienie ręki, o słownik

Powodzenia:)
pprof

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 13 maj 2019 21:38