Nauczyciele

Nauczyciele

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół- kliknij
W LO uczą:

Język polski

mgr  Magdalena Matuszewska – Bryłka

mgr  Elżbieta Smagur

Język   angielski

mgr  Jarosław Darski

mgr Elżbieta Lubik
mgr  Magdalena Klimowicz
mgr Bogumiła Hładki

Język   niemiecki

mgr Karol Krzyczkowski

mgr  Karina Małyszko

mgr Anna  Janelt

Matematyka:

mgr Waldemar Janelt

mgr Justyna Majchrzak
mgr Marzena Wieczorek

Historia:
mgr  Barbara Rożnowska – Kwita

mgr  Małgorzata Skrzypczak – Przybysz

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Małgorzata Skrzypczak - Przybysz

Geografia:

mgr Iwona Krzyczkowska

Chemia:

mgr Agnieszka Misiewicz

Fizyka:

mgr Marian Kajzderski

Technologia   informacyjna i   informatyka:

mgr Agnieszka Misiewicz

Biologia:

mgr  Monika Marciniak

Przysposobienie   obronne:

mgr  inż.  Danuta Porwich

Podstawy   przedsiębiorczości:

mgr  inż.  Alicja Węglewska

Wiedza   o   kulturze:
mgr Małgorzata Skrzypczak-Przybysz

Wychowanie   fizyczne:

mgr Ewa Grzywna

mgr Robert Kawa

mgr Łukasz Szofer

Katecheci:
Ks. Mikołaj

Biblioteka:

mgr Iwona Walczak

Pedagog szkolny:
mgr Elżbieta Kaszkowiak

Psycholog:
mgr Henryka Nagadowska