1951 - 1959

Lata pięćdziesiąte

Pięciolecie szkoły (25.11.1950)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„W celu przygotowania obchodu Pięciolecia szkoły ukonstytuował się już wcześniej Komitet Obchodowy (…) Obchód został należycie przygotowany. Zaproszono byłych dyrektorów, profesorów, rodziców, sympatyków, partie polityczne, organizacje polityczne i społeczne, zakład pracy i wszystkich dotychczasowych absolwentów ( …) Po przemówieniach, życzeniach i odczytaniu przesłanych życzeń gości, którzy nie przybyli na uroczystość, uczeń klasy XI (…) odczytał opracowaną przez specjalny Komitet historię szkoły. Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne młodzieży poszczególnych klas, na które składały się recytacje, melodeklamacje, tańce i śpiewy chóru szkolnego.

Po akademii odbyła się w bardzo miłym nastroju zabawa dla gości, rodziców i młodzieży”

 

 

Add a comment

Miesiąc pogłębiania przyjaźni ze Związkiem Radzieckim (14.X – 14 XI 1951)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Miesiąc pogłębienia przyjaźni ze Związkiem Radzieckim był w tym roku szczególnie dobrze przygotowany i z pożytkiem dla wychowania młodzieży obchodzony. Dekoracja szkoły nosiła specjalny charakter. Prócz pogadanek w klasach organizacje szkolne urządzały wieczornice i odczyty o charakterze informacyjnym i zapoznawczym. Młodzież uczęszczała wspólnie na filmy radzieckie i omawiała je potem w szkole. Wreszcie w dniu 7 listopada odbyła się uroczysta akademia poświęcona nauczaniu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej”.

Add a comment

Prelekcje - reż. Ob. Ortym

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„W dniu 1 października przybył do naszej szkoły reżyser teatru warszawskiego ob. Ortym, który wygłosił dla młodzieży prelekcję na temat – Twórczość Słowackiego i Konopnickiej. Bogaty program recytacji został przyjęty przez słuchaczy z wielkim entuzjazmem”

Add a comment

współpraca z absolwentami (1954)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Szkoła utrzymywała poprzez Kółka zainteresowań kontakt z absolwentami studiującymi na wyższych uczelniach. W dniu 23 października na zaproszenie Kółka biologów wygłosił ob. Musialski referat na temat: Najnowsze badania na temat struktury komórki roślinnej”

Add a comment

Szkolne boisko sportowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Z drugiej strony budynku szkolnego idąc w kierunku parku znajdowało się małe prowizoryczne boisko sportowe do siatkówki, a dalej aż do mostku przerzuconego przez Mogielnicę teren wypuszczał się w dół, zajęty przez moczary porosłe trzciną (…) Ten teren nieużytków postanowiono wykorzystać na szkolne boisko sportowe. Trzeba było wykarczować suche drzewa, teren osuszyć i zniwelować, co nie było łatwym przy różnicy poziomów do 1,5 m (…) Pracę wykonywała młodzież w godzinach wolnych od nauki (…) Przerzucona ponad 1000 m3 ziemi, przywieziono i rozplanowano około 20 wagonów żużlu, zasypano bajorka a połowę terenu wyrównano do poziomu, gdzie w jesieni 1954 r. urządzono boisko do koszykówki i siatkówki. Wbudowano przepisowe żelbetonowe słupy do koszy i żelbetonowe słupki do 2 siatek. W miesiącu lipcu i sierpniu 1955r. wynajęto boisko szkolne oraz lokale w internacie Z.G Zrzeszenia Sportowego „Start” dla przeprowadzenia Kursów trenerskich i instruktorskich – koszykówki…”

Add a comment