1945 - 1950

Uroczystości szkolne imprezy (1945)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

"Grono nauczycielskie przywiązuje dużą wagę do imprez szkolnych, ze względu na ich znaczenie wychowawcze oraz na korzyść, jaką z nich odnosi młodzież pod względem wyrobienia kulturalnego i naukowego. Imprezy są poważnym czynnikiem kształcącym, i tak pojmuje nasze grono ich rolę. Poza tym, poprzez imprezy, szkoła ma możność oddziaływania na miasto i szerzenie polskiej nauki i kultury"