1945 - 1950

Tradycje radiowe z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

(rok szkolny 1947/48)

"Dnia 3 września o godzinie 8 zebrała się młodzież w gmachu gimnazjalnym, skąd o godzinie 8:30 wyruszyła na nabożeństwo szkolne do fary. Okolicznościowe kazanie na rozpoczęcie roku wygłosił ks. prof. dr Górski. Uroczyste Te Deum wykonał chór gimnazjalny. Po nabożeństwie wróciła młodzież do gimnazjum, gdzie w auli przemówił do młodzieży, licznie zebranych przedstawicieli władz partii i rodziców ob. Dyrektor (…) Po ob. dyrektorze przemówił prezes Koła Rodzicielskiego, nawołując młodzież by od samego początku dla dobra własnego i ojczyzny solidnie zabrała się do pracy. Wspólny śpiew zakończył tę skromną uroczystość, po której młodzież przeniosła się do parku czekając na audycję nadaną przez Radio dla Młodzieży Całej Polski.

W przerwie między uroczystością szkolną a audycją odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Punktualnie o godzinie 11 zebrała się młodzież w auli, gdzie wysłuchała przemówienia ob. Ministra Oświaty i komunikatu nadanego przez Radio. Po komunikacie rozeszła się młodzież po klasach gdzie jej wychowawcy klasowi podyktowali plan zajęć na następne dni."