1945 - 1950

Kronika

"Bajka o naszym liceum" :)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

(rok 1976)

"Działo się to niedawno temu, nie za górami, nie za lasami, ale za największą rzeką Mogielnicą. W malowniczej zatoczce tejże rzeki żyli w nieszczęściu i niepokoju pensjonariusze pałacu tortur młodzieży. Traf zdarzył, że pewnego dnia w piękny, wiosenny poranek przechodzili tędy Jaś i Małgosia. A co w nim ujrzeli, a przede wszystkim usłyszeli wiernie opisali. A oto co nastąpiło: Przez dziurkę od klucza zobaczyli wnętrze izby zawładnięte przez sinusy i cosinusy, które wlatywały lewym uchem młodych ludzi siedzących za stolikami, a wylatywały prawym nie pozostawiając po sobie żadnego śladu bytności (...) Ogarnięci nieznanym instynktem szli dalej na palcach. Wsunęli się w drzwi obok, do wyjątkowo cichego w tym budynku pomieszczenia. Była to izba, w której ważyły się losy biednych niewolników. Strwożeni wybiegli z tego nieprzyjemnego pomieszczenia i wpadli na drzwi sąsiednie, gdzie znanym sobie sposobem zajrzeli do środka. Był to najpiękniejszy zakątek tego ponurego zamczyska, gdzie jak perła lśniła władczyni (prof. I.Gasińska) wśród swych poddanych. Poddani byli tak spokojni, ze choć ich władczyni zadawała im pytania, komnatę zalegała cisza...niewiedzy. Z zachwytem w oczach, uszach i zębach przeszli pod następne drzwi. W sali, do której owe drzwi prowadziły, panowała choroba o dobrze znanej nazwie " Trzesandus prendus sprawdzialandous" i objawach takich, jak: wykręcanie głowy na boki, machinalne otwieranie zeszytów i książek, wychodzenie oczu z orbit na sąsiednie kartki. Ale ta choroba to jeszcze nic w porównaniu z tym, co działo sie w izbie następnej...

(czytaj całość...)

Add a comment

Tradycje radiowe z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

(rok szkolny 1947/48)

"Dnia 3 września o godzinie 8 zebrała się młodzież w gmachu gimnazjalnym, skąd o godzinie 8:30 wyruszyła na nabożeństwo szkolne do fary. Okolicznościowe kazanie na rozpoczęcie roku wygłosił ks. prof. dr Górski. Uroczyste Te Deum wykonał chór gimnazjalny. Po nabożeństwie wróciła młodzież do gimnazjum, gdzie w auli przemówił do młodzieży, licznie zebranych przedstawicieli władz partii i rodziców ob. Dyrektor (…) Po ob. dyrektorze przemówił prezes Koła Rodzicielskiego, nawołując młodzież by od samego początku dla dobra własnego i ojczyzny solidnie zabrała się do pracy. Wspólny śpiew zakończył tę skromną uroczystość, po której młodzież przeniosła się do parku czekając na audycję nadaną przez Radio dla Młodzieży Całej Polski.

W przerwie między uroczystością szkolną a audycją odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Punktualnie o godzinie 11 zebrała się młodzież w auli, gdzie wysłuchała przemówienia ob. Ministra Oświaty i komunikatu nadanego przez Radio. Po komunikacie rozeszła się młodzież po klasach gdzie jej wychowawcy klasowi podyktowali plan zajęć na następne dni."

Add a comment

Śledztwo

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

"Dnia 12 X 1966 r. miało miejsce niezwykłe wydarzenie w historii naszej szkoły - w klasie X - b zginął dziennik. Zaczyna się śledztwo. Wszyscy chcą, aby dziennik odnalazł się, jednak sprawcy z dziennikiem nie widać ani nic o nim nie słychać. W klasie padają posądzenia na uczniów słabszych w nauce. Nikt nie przyznaje się. Prof. Deszczyński, wychowawca klasy, podaje propozycję przeniesienia dziennika i włożenia pod deski strzelnicy. Przyjeżdżają rodzice podejrzanych i powoli dyrektor dochodzi do celu. Wreszcie, po pięciu dniach śledztwa, przestępcy zostają wykryci. Było ich trzech..."

Add a comment

Powstanie gabinetu biologicznego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

"W tym roku szkolnym 1966/67 przybył naszej szkole gabinet biologiczny. Urządzony został pod koniec września. Jest to jeden z lepiej wyposażonych gabinetów naszej szkoły. Wzdłuż jednej ściany zostały ustawione szafy z preparatami, mikroskopami, szkieletami i innymi eksponatami. Z dnia na dzień do gabinetu przybywa coś nowego i ciekawszego. Na początku października sprowadzono duże kolorowe papużki, które swoim wrzaskiem bawią nudzących się uczniów. W tym samym miesiącu zostały uruchomione trzy akwaria (…) Do wszystkich eksponatów przyniesionych przez koleżanki i kolegów przybył jeszcze jeden „żywy”, a mianowicie żółw (…) Żółwiowi jednak nie służył klimat gabinetu. Z tego powodu nie chciał jeść, był nieposłuszny, wychodził podczas lekcji ze swojego domku ( kartonu ) zwracał uwagę uczniów a nawet profesora (…)

Ostatnio kółko biologiczne przeżyło śmierć swoich podopiecznych – zdechły duże rybki…”

link do archiwum

Add a comment

Matura 1974/75

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Nadszedł najważniejszy w życiu każdego licealisty dzień – MATURA. W tym roku matura rozpoczęła się 5 V egzaminem pisemnym z języka polskiego. Spośród pięciu tematów większość maturzystów wybrało temat: Twórczość Stefana Żeromskiego. W środę tj. 7 V odbył się egzamin pisemny z matematyki. Matura odbywała się w sali gimnastycznej. Każdy mógł korzystać z podręcznej biblioteczki wyposażonej w słowniki, lektury, tablice matematyczne itp. Po egzaminach pisemnych przystąpiono do egzaminów ustnych. 19 osób skorzystało z nowej formy zdawania egzaminu ustnego tj. pisania pracy maturalnej na wybrany temat, a następnie obrona pracy. Egzaminy ustne przeciągnęły się do 10 czerwca.”

Link do archiwum (kliknij!!!)

Add a comment

Pięciolecie szkoły (25.11.1950)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„W celu przygotowania obchodu Pięciolecia szkoły ukonstytuował się już wcześniej Komitet Obchodowy (…) Obchód został należycie przygotowany. Zaproszono byłych dyrektorów, profesorów, rodziców, sympatyków, partie polityczne, organizacje polityczne i społeczne, zakład pracy i wszystkich dotychczasowych absolwentów ( …) Po przemówieniach, życzeniach i odczytaniu przesłanych życzeń gości, którzy nie przybyli na uroczystość, uczeń klasy XI (…) odczytał opracowaną przez specjalny Komitet historię szkoły. Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne młodzieży poszczególnych klas, na które składały się recytacje, melodeklamacje, tańce i śpiewy chóru szkolnego.

Po akademii odbyła się w bardzo miłym nastroju zabawa dla gości, rodziców i młodzieży”

 

 

Add a comment

Podpisanie Karty Stalinowskiej (18 XII 1949)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Dnia 18.12. 1949 wzięła młodzież tut. zakładu udział w akademii z okazji 70 lecia urodzin Generalissimusa Józefa Stalina urządzonej przez czynniki społeczne Miasta Pniew. Młodzież wykonywała deklamacje i śpiewy.

Dnia 19.12.1949 całe grono nauczycielskie tutejszego zakładu i młodzież wysłała pozdrowienia z życzeniami do Generalissimusa Józefa Stalina z okazji 70 lecia urodzin Tow. Józefa Stalina. Całe grono złożyło swe podpisy, w imieniu młodzieży przedstawiciele poszczególnych klas…”

„W dniu 20.12.1949 młodzież i grono nauczycielskie włączyło się masowo do akcji „Karty Stalinowskiej przez dokonanie wzorowych czynów dla nauki, szkoły i społeczeństwa…”

Add a comment

Miesiąc pogłębiania przyjaźni ze Związkiem Radzieckim (14.X – 14 XI 1951)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Miesiąc pogłębienia przyjaźni ze Związkiem Radzieckim był w tym roku szczególnie dobrze przygotowany i z pożytkiem dla wychowania młodzieży obchodzony. Dekoracja szkoły nosiła specjalny charakter. Prócz pogadanek w klasach organizacje szkolne urządzały wieczornice i odczyty o charakterze informacyjnym i zapoznawczym. Młodzież uczęszczała wspólnie na filmy radzieckie i omawiała je potem w szkole. Wreszcie w dniu 7 listopada odbyła się uroczysta akademia poświęcona nauczaniu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej”.

Add a comment

Prelekcje - reż. Ob. Ortym

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„W dniu 1 października przybył do naszej szkoły reżyser teatru warszawskiego ob. Ortym, który wygłosił dla młodzieży prelekcję na temat – Twórczość Słowackiego i Konopnickiej. Bogaty program recytacji został przyjęty przez słuchaczy z wielkim entuzjazmem”

Add a comment

współpraca z absolwentami (1954)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Szkoła utrzymywała poprzez Kółka zainteresowań kontakt z absolwentami studiującymi na wyższych uczelniach. W dniu 23 października na zaproszenie Kółka biologów wygłosił ob. Musialski referat na temat: Najnowsze badania na temat struktury komórki roślinnej”

Add a comment

Tydzień Oświaty, Książki i Prasy (3 Maja 1949)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„W dniu 3 Maja o godz. 800 odbyła się w auli pogadanka nt: „znaczenie Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy w Polsce Ludowej.” O godz. 9-1045 gry sportowe na boisku; w godz. 11 – wspólne wysłuchanie w auli przemówienia, nadawanego przez radio Ob.Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O godz. 1130 staraniem Samorządu Szkolnego akademia w związku z „Tygodniem Oświaty, Książki i Prasy”

Add a comment

Szkolne boisko sportowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Z drugiej strony budynku szkolnego idąc w kierunku parku znajdowało się małe prowizoryczne boisko sportowe do siatkówki, a dalej aż do mostku przerzuconego przez Mogielnicę teren wypuszczał się w dół, zajęty przez moczary porosłe trzciną (…) Ten teren nieużytków postanowiono wykorzystać na szkolne boisko sportowe. Trzeba było wykarczować suche drzewa, teren osuszyć i zniwelować, co nie było łatwym przy różnicy poziomów do 1,5 m (…) Pracę wykonywała młodzież w godzinach wolnych od nauki (…) Przerzucona ponad 1000 m3 ziemi, przywieziono i rozplanowano około 20 wagonów żużlu, zasypano bajorka a połowę terenu wyrównano do poziomu, gdzie w jesieni 1954 r. urządzono boisko do koszykówki i siatkówki. Wbudowano przepisowe żelbetonowe słupy do koszy i żelbetonowe słupki do 2 siatek. W miesiącu lipcu i sierpniu 1955r. wynajęto boisko szkolne oraz lokale w internacie Z.G Zrzeszenia Sportowego „Start” dla przeprowadzenia Kursów trenerskich i instruktorskich – koszykówki…”

Add a comment

Pierwszy egzamin dojrzałości (9-12 VI 1947)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„W dniach od 9 do 12 czerwca odbył się w naszym zakładzie po raz pierwszy egzamin dojrzałości. Do egzaminu stanęło 16 uczniów w tym 4 uczennice (…) Egzamin odbywał się w auli specjalnie na ten cel przygotowanej. Pisano dnia 9/VI z j. polskiego, 10/VI z matematyki, 11/VI z fizyki i 12/VI z rysunków. Atmosfera w czasie egzaminów pisemnych była bardzo dobra”

 

Add a comment

Święto Oświaty (03 V 1948)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„O godzinie 17 odbyła się w auli gimnazjum dla szkoły i ogółu uroczystość „Święta Oświaty” (…) Całość tworzyła piękny obraz ilustrowany pieśnią, prozą, wierszem obejmujący zmagania i zdobycze oświaty od czasów najdawniejszych do współczesnych"

Add a comment

Podkategorie