com_contact_contacts

Grupa muzyczna Psychosis

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Grupa muzyczna Psychosis. Chór mieszany i orkiestra działa od 2002r. Jak się okazało, rok szkolny obfituje w uroczystości, na których śpiewu nie może zabraknąć, kilka z nich wprowadziliśmy sami (coroczne Koncerty kolęd, koncerty z okazji Dnia Nauczyciela, oprawa muzyczna mszy na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, oprawa rekolekcji szkolnych, mszy dla maturzystów)


Chętnie bierzemy też udział w konkursach czy przeglądach, takich jak: Wojewódzki Przegląd Kabaretów Szkolnych BudaFest; Grodzisk Wlkp., Festiwal Piosenki Turystycznej i Religijnej, Przegląd Poezji Śpiewanej, Ogólnopolski Festiwal Młodych Talentów w Stargardzie Szczecińskim, Ogólnopolskie Konkursy Recytatorskie – kategoria poezji śpiewanej.
Nasza szkoła żyje muzyką, na przerwach bardzo często słychać gitary, pełno ich też na klasowych biwakach, obozach wędrownych czy Białej Szkole, zaś młodzież, która wychodzi ze szkoły, chętnie do niej wraca i pomaga w przygotowaniu muzycznych występów.
Przyjęło się też wspólne granie na mszach inaugurujących rok szkolny – absolwenci czują więź ze szkołą i ją manifestują, dają przykład młodszym, budują atmosferę życzliwości, uczą młodszych kolegów gry na gitarze.


Rozwijanie talentu muzycznego, czy choćby dawanie szansy na czerpanie radości ze śpiewania, to działania w szkole wskazane. Przynoszą one wiele korzyści wychowawczych (kształtowanie postaw, wyrabianie wrażliwości, podnoszenie poczucia własnej wartości, sprawianie przyjemności słuchaczom), a nawet dydaktycznych – wykorzystane być bowiem mogą na lekcji poświęconej analizie i interpretacji tekstów poetyckich (poezja śpiewana – jak twierdzą uczniowie – lepiej do nich trafia).
Śpiewnik:

ehehGDeheehe

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca/x2
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia, amen, amen

 

dA7dA7dCFCdA7

Nie bój się, nie lękaj się

Bóg sam wystarczy/x2

 

ADx8/hDDEADAD

Bo góry mogą ustąpić, x2

i pagórki się zachwiać x2

ale miłość moja, miłość moja

nigdy nie odstąpi od ciebie mówi Pan x2

 

D(G)AGA

Nie bój się wypłyń na głębię

jest przy Tobie Chrystus

DeADheAD

Ta krew z grzechu obmywa nas

Ta krew czyni nas bielszym od śniegu

Ta krew z grzechu obmywa nas

To jest Baranka święta krew

 

DA(h/)DGA

Ofiaruję Tobie Panie mój, całe życie me

cały jestem Twój, aż na wieki

Oto moje serce przecież wiesz

Tyś miłością mą jedyną jest

 

GDeCGCDGDeCGCGFCD

Godzien o godzien jest Bóg, siedzący na tronie

Baranek wśród chwał

Przyjął wdzięczność, siłę i moc ,

Błogosławieństwo i cześć

On Panem jest, od wieków na wieki x3Amen

 

GCDeCDGx2/CDGheCDG
Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgła zasnuje

Miej w sobie tę ufność nie lękaj się

A kiedy gniew świat ci przesłoni

I zazdrość jak chwast zakiełkuje

Miej w sobie tę ufność Nie lękaj się

Ty tylko mnie poprowadź

Tobie powierzam mą drogę

Ty tylko mnie poprowadź

Panie mój
Poprowadź jak jego prowadzisz

Przez drogi najprostsze z możliwych

I pokaż mi jedną tę jedną z nich

A kiedy już głos Twój usłyszę

I karmić się będę nim co dzień

Miej w sobie tę ufność nie lękaj się

DAhDAhGAGA

Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał

dotknij Panie moich warg, abym przemówił

dotknij Panie mego serca i oczyść je

niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie

 

DGDGADx2 GADhAD

Bo jak śmierć potężna jest miłość

a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol.

Żar jej to żar ognia, płomień Pański

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości

Nie zatopią, nie zatopią jej rzeki

 

DAGA

Ci, którzy Jahwe ufają,

są jak góra Syjon

Co się nigdy nie porusza

Ale trwa na wieki

Bo góry otaczają święte miasto Jeruzalem

Tak jak Chrystus otacza swój lud

I teraz i na wieki, i teraz i na wieki

 

DGADhGAD/DhGAD

Panie Twój tron wznosi się

nad wszystkie ziemie świata

jesteś najwyższy spośród wszystkich królów król

Panie Twój tron wznosi się

nad wszystkie ziemie świata

jesteś najwyższy Panie mój, Królu mój

wywyższamy Cię x3 Boże nasz x2

C e FdBG/x2 CaFdG/ GhCaFDx2

Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam

wznoszę w górę swoje ręce

uwielbiając imię Twe x2

Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś

nie dorówna Tobie nikt,

nie dorówna Tobie nikt

DD7GDAGD

Pan Jezus jest tu

On z nami jest tu
I wśród nas właśnie jest wielka miłość

Bo wielka jest miłość Boga

GDeaDG
Aaa… Adoramus Te, Domine


GFCFCFEaG

Wystarczy byś był, nic więcej

Tylko byś był, nic więcej,

By Twoje skrzydła otuliły mnie

adaFGC(a)

Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń

Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest