Czysto

-5°C

Pniewy

Czysto

Wilgotność: 65%

Wiatr: 11.27 km/h

 • 19 Mar 2018

  Mostly Sunny 3°C -8°C

 • 20 Mar 2018

  Częściowe zachmurzenie 4°C -7°C

Dowiedz się więcej
o naszej szkole 

Promujemy się! :)

 Co się dzieje w naszej szkole?
Wystarczy kliknąć, by podejrzeć to i owo :)

Liceum Ogólnokształcące w Pniewach  to szkoła, w której podkreślana jest nie tylko wieloletnia tradycja, ale także realizuje się śmiałe plany, odważnie wyciągając rękę ku przyszłości. Taka postawa nakazuje nam stałe modernizowanie budynku i sal lekcyjnych, aby jak najlepiej dopasować je do potrzeb nowoczesnego liceum. Szkoła na miarę XXI wieku to placówka, w której uczniowie chcą spędzać czas. Wychodząc naprzeciw ich różnorodnym zainteresowaniom organizujemy zajęcia pozalekcyjne, umożliwiające rozwijanie pasji i  dalszy rozwój młodego człowieka. Chętnie włączamy się w realizację licznych projektów organizowanych przez uczelnie wyższe oraz różne organizacje i stowarzyszenia edukacyjne. Odpowiadając na zapotrzebowanie na rynku pracy, a także mając świadomość zainteresowań naszej młodzieży, proponujemy młodemu człowiekowi bogatą ofertę edukacyjną. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie, ma szansę rozwijania swoich pasji oraz zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń.

 Klasy proponowane w LO w roku szkolnym 2017/2018

Matematyczno-informatyczna – skupia uczniów lubiących rozwiązywać problemy matematyczne. Uczniowie biorą udział w podchodach matematycznych, konkursach – Matematyka w praktyce, Matematyka bez granic , Supermatematyk – co roku uczniowie kwalifikują się do udziału w finale wojewódzkim , czyli ostatnim etapie tego konkursu.
Absolwent może studiować na kierunkach matematyka, fizyka, informatyka, bioinformatyka, ochrona środowiska, budowa maszyn, robotyka, automatyka i in.

Ekologiczna – dla uczniów, którzy interesują się ochroną środowiska, biotechnologią, współczesną genetyką, botaniką, zoologią, medycyną. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia. Przedmiot uzupełniający : historia i społeczeństwo  oraz ekologia.
Absolwent klasy posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień z biologii i chemii. Może studiować na kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, leśnictwo, lekarski, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, towaroznawstwo, technologia chemiczna i wiele innych.

Dziennikarsko – filmowa – dla tych, którzy lubią historię, literaturę, zagadnienia społeczne, film, interesują się komunikacją społeczna, filozofią, dziennikarstwem, politologią. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to historia, język polski, wiedza o społeczeństwie i dodatkowo edukacja filmowa.
Absolwent może studiować m.in. na kierunkach: historia, archeologia, filmoznawstwo i kultura mediów, polonistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, historia sztuki, politologia, praca socjalna, wiedza o teatrze i innych.

Służb mundurowych – to klasa dla osób aktywnych zaangażowanych społecznie gotowych nieść pomoc innym. W programie znajdują się zajęcia z: pływania, strzelectwa, samoobrony, ratownictwa medycznego ,testy do służb mundurowych. Wśród przedmiotów teoretycznych uczniowie zapoznają się z historią służb mundurowych, podstawami prawa oraz otrzymują pakiet informacji z propedeutyki służb mundurowych. W  ramach programu i umowy partnerskiej z Komendą Wojewódzką w Poznaniu  korzystamy z  pomocy profesjonalnych instruktorów i wykładowców. Uczniowie wyjeżdżają na obozy sportowe oraz zgrupowania w Kiekrzu   w Chycinie  i w  Pniewy. Ukończenie klasy pozwala na zdobycie dodatkowych punktów do szkół policyjnych.

Współczesny świat otwiera się na Europę, podróżujemy, nawiązujemy kontakty, poszukujemy pracy…  a znajomość języków obcych jest do tego niezbędna, dlatego w naszej szkole języki obce mają uprzywilejowane miejsce. Proponujemy nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych:

Kontynuację nauki języka można wybrać spośród następujących:

 • j.angielski
 • j.niemiecki

Jako drugi (kontynuacja lub od podstaw) proponujemy:

 • j.angielski
 • j.niemiecki

 

Czytaj więcej...

1 marca


1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych"

"1 marca po raz ósmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania - także dzięki staraniom IPN - Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby –  jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”.

Wspólnie dbajmy o pamięć o historii tych Żołnierzy! Zapraszamy do udziału w uroczystościach i imprezach, które odbywają się z okazji święta Wyklętych w całym kraju – zwłaszcza w wydarzeniach, przygotowanych przez Instytut i naszych partnerów.

Prezes IPN
Dr Jarosław Szarek"
Za: http://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/1-marca-narodowy-dzien/14609,NARODOWY-DZIEN-PAMIECI-ZOLNIERZY-WYKLETYCHquot-OBCHODY-2018.html 

Czytaj więcej...

Konkursy - projekt "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 "

Zachęcam do udziału w kolejnych przedsięwzięciach wchodzących w skład szkolnego projektu "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 ".

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego 
„Plakat upamiętniający setną  rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego”

ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.  
CELE: 
Poszerzenie wiedzy nt. Powstania Wielkopolskiego
Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez upamiętnienie ważnego dla Polaków  wydarzenia historycznego
Aktywizowanie uczniów uzdolnionych plastycznie
TERMIN KONKURSU:
od 01 marca do 18 maja 2018 r.; od 04 września do 30 listopada 2018r. – dla przyszłorocznych klas pierwszych 
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. W ramach konkursu mogą zostać wykonane plakaty  w dowolnej technice (np. rysunki, collage, prace graficzne, prace malarskie) w   formacie A3, na kartkach bloku technicznego .
 2. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie.
 3. Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: imię i nazwisko autora, klasa
 4. Gotowe prace należy przekazać w podanym terminie: p. A. Rysickiej ( uczniowie klas technikum i klas zawodowych) oraz p. M. Skrzypczak – Przybysz (uczniowie klas liceum)
 5. Organizatorzy wybiorą  jury , które   oceniać  będzie prace    wg następujących kryteriów:
  • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
  • oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
  • spełnienie warunków konkursowych
 • Termin podsumowania konkursu – początek grudnia 2018r.
 • Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce i wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  w styczniu 2019 r., na apelu podsumowującym realizację  projektu:  „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”
 • Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej.
   
  INFORMACJE KOŃCOWE 
 • Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz wykorzystanie  prac przez organizatora.
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Jak zrobić plakat dowiesz się z rozwinięcia artykułu :)

REGULAMIN KONKURSU NA BROSZURKĘ DOTYCZĄCĄ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

1. ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.
2. CELE:
 Upamiętnienie setnej rocznicy zwycięstwa Wielkopolan w walce o niepodległość
 Upowszechnianie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.
 Rozbudzanie zainteresowania historią regionu w okresie Powstania.
 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży.
 Stwarzanie uczniom możliwości samodzielnej pracy, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej .
3. TERMIN KONKURSU: od 01 marca do 18 maja 2018 r.
od 04 września do 30 listopada 2018r. - dla przyszłorocznych klas pierwszych
4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 Prace konkursowe przygotowywane są przez zespoły uczniowskie z poszczególnych klas.
 W każdej klasie może powstać kilka zespołów, liczących od 4 do 5 uczniów.
 W ramach konkursu zostaną wykonane broszurki informacyjne dotyczące różnych zagadnień
związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919.
 Broszurki wykonane mają być z kartek A4, złożonych na pół (do formatu A5). Objętość broszurki
nie może przekraczać dwóch kartek A4
 Każda praca na ostatniej stronie u dołu musi zawierać czytelne dane: imiona i nazwiska autorów,
klasę
 Gotowe prace (dwa egzemplarze papierowe broszurki oraz wersja elektroniczna w postaci pliku
PDF) należy przekazać w podanym terminie: p. Małgorzacie Skrzypczak - Przybysz
 Organizatorzy wybiorą jury , które oceniać będzie prace wg następujących kryteriów:
- poprawność merytoryczna i językowa
- przejrzysta i ciekawa kompozycja
- oryginalność prezentowanego materiału
- bogactwo środków wyrazu (poza treścią - fotografie, elementy graficzne itp)
-umiejętność doboru treści i środków wyrazu do tematu
- spełnienie warunków konkursowych
 Termin podsumowania konkursu - początek grudnia 2018r.
 Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2019 r. , na apelu podsumowującym realizację projektu:
"Powstanie Wielkopolskie 1918-1919"
 Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

5. INFORMACJE KOŃCOWE
 Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz
wykorzystanie prac przez organizatora.
 Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Czytaj więcej...

Rekolekcje o miłości z ojcem Adamem Szustakiem :)

Edycja z wtorku, 27.02.2018 r.
Oto link do dzisiejszej, wtorkowej transmisji on-line, 3. już części Rekolekcji, która rozpocznie się dziś o 19.00:

https://www.youtube.com/watch?v=gK--iC5IWyU
***

Oryginalny artykuł z poniedziałku, 26.02.2018 r.:
Jak niektórzy wiedzą - od wczoraj do jutra w poznańskiej katedrze trwają rekolekcje prowadzone przez dominikanina, znanego blogera, ojca A. Szustaka.
Nasze szkolne rekolekcje będą za kilka miesięcy, więc jeśli ktoś chce przemyśleć to i owo teraz - może obejrzeć relację on-line :)


Link do transmisji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=GS_e0UlgNtw

Media

Czytaj więcej...

Kabaretowo w auli

9 lutego 2018 r. wieczorem w auli LO było tłoczno i głośno. Po raz trzeci walentynkowe pary, licealiści, nauczyciele, mieszkańcy Pniew i nie tylko,.. zasiedli na widowni (wypełniając ją po brzegi (!)) i przez godzinę doskonale bawili się na Walentynkowym Wieczorze Kabaretowym.
Absolwenci LO, uczennice i uczniowie, którzy przedstawili scenki, stanęli na wysokości zadania. Było śmiesznie, swobodnie, na temat :)

Steniu Przewoźny, który od początku tych walentynkowych spotkań czuwa nad całością programu, jest reżyserem, w tym roku zaproponował publiczności kilka swoich autorskich skeczy i kolejny raz wcielił się w rolę nie mającego sobie rónych konferansjera.

Tradycyjnie -program rozpoczęła piosenka Janusza Kaczmarka - absolwenta naszego liceum i twórcy kabaretu Elita z Wrocławia, zagrana przez pana Szymona Krawczyka i zaśpiewana przez Miłosza Lobę i Stanisława Przewoźnego.
Po niej na scenie zagościły Asia Czapczyk i Basia Bryłka z klasy IIc oraz Dawid Bosy, Dawid Synoradzki z IIa, a także pierwszaki: Mateusz Młynarski z Ia i Maciej Hała z Ic. Poszli na całość ( maja młodzi dystans do siebie :)), czego dowodem były niesłabnące długo brawa...

Więcej zdjęć Zofii Bryłki - w rozwinięciu artykułu :)

Czytaj więcej...

Odwiedziny w Jaworze

Młodzież z LO w Pniewach podczas ferii odwiedziła Środowiskowy Dom Samopomocy "Jawor".

W ramach programu "Literackie Poranki" młodzi licealiści pod opieką pani prof. Bogny Witosławskiej przeczytali kilka interesujących opowiadań.

Uczestnikom terapii zajęciowej taka forma najwyraźniej  przypadła do gustu, a swoje zadowolenie wyrazili w gorących oklaskach.


Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS

Czasem ćwierkamy...

Any data to display