Częściowe zachmurzenie

-2°C

Pniewy

Częściowe zachmurzenie

Wilgotność: 79%

Wiatr: 20.92 km/h

 • 03 Sty 2019

  Śnieg 0°C -2°C

 • 04 Sty 2019

  Pochmurno 2°C -2°C

Dowiedz się więcej
o naszej szkole 

Chemiczny ogródek

Zapraszamy na drugi odcinek chemii (nie)codziennej.

Poprawiliśmy nieco jakość dźwięku. Dziękujemy za wszystkie uwagi i prosimy o kolejne - będziemy się starać wprowadzać je w życie. Przy realizacji tego odcinka pomocą służyli nam praktykanci Wilian Molinari i Michele Gallina

Więcej o chemicznym ogrodzie jak i osmozie znajdziecie tutaj:

https://drive.google.com/file/d/0BzYjZwDd-qApYU91V1U1aHVHcHM/view?usp=sharing
Lajkujcie! Subskrybujcie! Udostępniajcie!

CHEMICZNY OGRÓDEK

Nie przypadkiem doświadczenie nazwane jest ogrodem – motyw ogrodu obecny tak szeroko w sztuce, kulturze, malarstwie i literaturze, ma też swoje miejsce w chemii.

 

Czytaj więcej...

Filmowcy - do dzieła!

Rusza VI Ogólnopolski Konkursu Małych Form Dokumentalnych "Świat wokół mnie" pod patronatem Filmoteki Szkolnej programu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

"Świat wokół mnie"

Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności, rozwijanie zainteresowań sztuką filmową, uwrażliwienie na problemy codziennego świata i sytuację młodego człowieka w świecie.
Przedmiotem konkursu są krótkie filmy (czas projekcji do 3 minut) zrealizowane w konwencji dokumentalnej lub inscenizowanego dokumentu, w których autorzy opiszą świat bliski swoim doświadczeniom i obserwacjom: rzeczywistość szkoły, domu, rodziny, grupy koleżeńskiej.
Film konkursowy można zrealizować indywidualnie lub w zespole dwuosobowym, do konkursu można zgłosić maksymalnie dwie prace.

Prace można składać  u pani prof. Magdaleny Bryłki do 13 lutego 2015 r.

Zasady zgłaszania prac konkursowych

Czytaj więcej...

Błędne ognie

>>Tu można obejrzeć pierwszy odcinek wideobloga<<

BŁĘDNE OGNIE

W wielu kulturach błędne ogniki to zjawisko związane z siłami nadprzyrodzonymi. Także Słowianie wierzyli, że dostrzegalne nocami nad bagnami, niewielkie, unoszące się ponad powierzchnią światełka, to pokutujące po śmierci dusze złych i nieuczciwych ludzi, które nie były przychylne wędrowcom – wabiły ich  do bagnistej pułapki. Istniały też dobre błędne ognie, o których mówiono, że wskazują drogę do skarbu. Dzisiaj zjawisko ogni­ków na bagnach tłu­ma­czy się występo­wa­niem samo­za­płonu gazów (głównie metanu) pow­sta­jących przy roz­kła­dzie mate­rii orga­nicz­nej.                                                                             Jako chemicy pozostawiamy niespokojne dusze na mokradłach i błotnych topieliskach, a sami spróbujemy stworzyć własne błędne ognie – mamy nadzieję, że tylko dobre.

Odczynniki:

 • Stężony HCl
 • CuCl2
 • glin (folia alu­mi­niowa)

Szkło i sprzęt labolatryjny:

 • Zlewki
 • Łyżka do odczynników
 • Pipeta
 • Łuczywko

Wykonanie:

Do zlewki nale­wamy ostrożnie 20 cm3 kwasu sol­nego, po czym roz­pusz­czamy w nim kilka nie­wiel­kich krysz­ta­łów chlorku mie­dzi (II). Roz­twór przybiera inten­syw­nie zie­lony kolor. Ponieważ reakcja jest silnie egzotermiczna (wydziela się duża ilość ciepła) zlewkę wsta­wiamy do większej zlewki (lub innego naczynia) naczy­nia z zimną  wodą. Do przygotowanego roztworu  wrzu­camy kulkę z folii alu­mi­nio­wej. Po chwili roz­po­czyna się reak­cja - glin jest roz­twa­rzany, roz­twór się sil­nie roz­grzewa i pieni. U wylotu zlewki przykładamy palące się łuczywko. Nad roz­two­rem pow­stają nie­re­gu­larne, poru­sza­jące się pło­mie­nie o pięk­nej, nie­bie­skiej bar­wie.

Reakcja:
2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Wyjaśnienie:

Glin – srebrzystobiały, lekki, aktywniejszy od wodoru metal w kwasie solnym (także
w rozcieńczonym kwasie siarkowym) roztwarza się (przechodzi do roztworu) wypierając duże ilości gazowego  wodoru. Otrzymany wodór to bezbarwny i bezwonny gaz, który nie podtrzymuje spalania, ale jest palny – po zapaleniu spala się w atmos­fe­rycz­nym tle­nie z charakterystycznym dźwiękiem. Lekkie aluminium z łatwością unosi się w czasie tak gwałtownej reakcji tuż nad powierzchnią roz­tworu, dzięki czemu kształt płomieni nieustannie ulega zmianom. Płomień przyjmuje charakterystyczny niebieski kolor dzięki obecności związków miedzi - CuCl2 .

Środki ostrożności:

Kwas solny jest sil­nie żrący i może wywo­łać ciężkie popa­rze­nia skóry! Ulat­nia­jący się chlo­ro­wo­dór ma dzia­ła­nie drażn­iące na drogi oddechowe, a w więk­szych ilościach  jest tru­jący.
Chlo­rek mie­dzi może wyka­zy­wać dzia­ła­nie rako­twór­cze.
Szczególną ostrożność należy zachować przy zapalaniu wodoru.
Należy sto­so­wać fartuch ochronny, ręka­wiczki, okulary ochronne i nie dopu­ścić do zanie­czysz­cze­nia skóry!

Czytaj więcej...

Powitanie

CHEMIA (NIE)CODZIENNA

W LO rozpoczęła się realizacja – mamy nadzieję - niezwykłego projektu chemicznego, w której udział biorą: Wiktor Kawa – szalony chemik, urodzony naukowiec, wybitny myrmekolog, Jakub Baranowski – pierwszy operator kamery, Kamil Straśko – drugi operator kamery oraz gościnnie Mikołaj Kalicki – pomocnik.

Doświadczenie – które zawsze wyprzedza nie lubianą przez wszystkich teorię jest nieodłącznym elementem chemii. Chcemy pomóc zrozumieć otaczające nas zjawiska i towarzyszące im procesy prezentując wybrane eksperymenty.
W kolejnych odcinkach zaprosimy wszystkich zainteresowanych (i tych mniej zainteresowanych również) do przeżycia wspaniałej przygody z chemią. Przedstawimy sposoby wykonania doświadczeń, obserwacje i stosowne wnioski. Część eksperymentów można będzie wykonać samodzielnie używając materiałów dostępnych w każdym domu.

Zapraszamy.

>>FanPage Chemii (Nie)codziennej<<

A.Misiewicz

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu na blog w języku angielskim

Miejsce I

Aleksandra Jójka klasa 3 b

Miejsce II

Zuzanna Szustakiewicz klasa 2 b

Miejsce III

Dominik Muchajer klasa 2 TL

Wyróżnienie dla Moniki  Górskiej z klasy 2a za najczęściej odwiedzany i komentowany blog.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu za udział, zainteresowanie i zachęcenie znajomych do aktywności na Waszych blogach!

E. Lubik

Czytaj więcej...

Joasia i Majka- dziewczyny odważne, odkrywcze i operatywne, jak Marco Polo

Dnia 17 grudnia 2014r. na  Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wydział Turystyka i rekreacja ) odbył się konkurs   „Marco Polo – odwaga, odkrywczość,  operatywność”. Wzięły w nim udział uczennice drugich klas liceum, Joanna Kokot i Majka Matz pod opieką pani prof. Iwony Krzyczkowskiej.

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS

Czasem ćwierkamy...

Any data to display