5 grudnia - Dzień Wolontariatu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

5 grudnia przypada święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i energię pomagając innym. Obchodzenie tego święta w naszej szkole jest wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej, promocji idei wolontariatu. Nikogo nie trzeba przekonywać jak wiele życzliwości, ciepła, radości i pogody ducha niosą ze sobą wolontariusze w swojej pracy na rzecz innych. To dzięki ich pomocy rozwija się nasze Szkolne Koło Wolontariuszy.
Dzisiejsze Wasze święto to świetna okazja, by dać świadectwo tego, że w pędzie naszej codzienności są młodzi ludzie, którzy nie zapominają o tych, którym wiedzie się gorzej. Wasza empatia, wrażliwość i dobroć budzą nasz największy szacunek. Jesteście wzorem do naśladowania nie tylko dla Waszych koleżanek, kolegów, ale i dla wszystkich tych, którzy się z Wami stykają.
W imieniu opiekunów wolontariatu chcemy Wam zatem podziękować za wkład pracy na rzecz naszego Koła, za każdą parę rąk do pomocy, za Wasze wielkie serce, okazywane w najdrobniejszych czynnościach dla innych.

Drodzy Wolontariusze,
życzymy Wam jak najwięcej zdrowia, sił, chęci i wytrwałości.
Niech Wasze dalsze działania wolontarystyczne dostarczają Wam jak najwięcej wewnętrznej satysfakcji,
a uśmiech tych, którym pomagacie niech motywuje Was do dalszego działania
.

Monika Marciniak, Iwona Marciniak, Magdalena Matuszewska - Bryłka.

Na spotkaniu z okazji Dnia Wolontariatu, w piątek 3 grudnia 2010 roku w auli LO pan burmistrz, Jarosław Przewoźny pięknie mówił o młodzieży Zespołu Szkół, należącej do Szkolnego Koła Wolontariatu.  Podkreślał wartość ludzi poświęcających siebie dla innych bez oczekiwania w zamian jakichś korzyści.

Głos zabrała również zaproszona siostra E. Jakaczyńska, opiekunka Świetlicy Caritas w Pniewach. Podziękowała za zaangażowanie młodzieży w nauczanie podopiecznych i podkreśliła, jak ważne dla tych dzieci jest to, że są osoby, które im pomagają.
Do podziękowań kierowanych w tym dniu do wolontariuszy dołączyła pani wicedyrektor Izabela Ratajczak, która dumna jest z uczniów szkoły, których postawa pokazuje głębokie człowieczeństwo.

Plakietki, z rozpoznawalnym logo, które towarzyszy od jakiegoś czasu artykułom mówiącym o akcjach szkolnego wolontariatu, rozdane w czasie uroczystości będą wyróżniały spośród Was tych, których mottem jest zdanie:
Człowiek jest tyle wart, ile pomógł innym.